29.06.2020 -

ICT-toimihenkilöitä koskeva uusi työehtosopimus hyväksytty

, ,

Työehtosopimuksen sopimuskausi on 25 kuukautta ja se päättyy 28.2.2022. Sopimus on yleisen linjan mukainen. Palkkoja korotetaan ensimmäisen kerran 1.9.2020 1,3 %:n suuruisella yleiskorotuksella. Vuonna 2021 palkkoja korotetaan 1.4.2021 yhteensä 2,0 %:n suuruisella korotuksella, joka jakautuu 0,5 %:n suuruiseen yrityskohtaiseen erään ja 1,5 %:n yleiskorotukseen. Yrityskohtaisella erällä tuetaan palkanmuodostuksen kannustavuutta, oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoisuutta sekä pyritään parantamaan tuottavuutta, edistämään työnantajan palkkapolitiikan toteuttamista ja oikaisemaan mahdollisia vinoumia. Vaihtoehtoisesti koko palkkaratkaisusta voidaan sopia toisin.

Kilpailukykysopimuksessa sovittu 24 tunnin työajan pidennys poistuu. Sen tilalle sovittiin useita joustavuutta lisääviä ja työpanoksen tarkoituksenmukaiseen käyttöön tähtääviä kompensaatioelementtejä, joilla pyritään muun muassa parantamaan tuottavuutta, tehokkuutta ja laatua sekä kehittämään ammatillista osaamista.

– Neuvottelut kestivät suhteettoman pitkään ja olivat erittäin haastavat. Vaikeasta neuvottelutilanteesta huolimatta sopimuksessa on sellaisia rakennuspalikoita, joiden avulla ICT-alaa pystytään kehittämään oikeaan suuntaan. Jatkossa on erittäin tärkeää panostaa alan yhteistyökulttuuriin ja neuvotteluprosessien toimivuuden kehittämiseen, toteaa toimialapäällikkö Anu Sajavaara Paltasta.

Lisätiedot:

Ei kuvaa

Anu Sajavaara

,

anu.sajavaara@palta.fi