17.03.2023 -

Kohonneet energian ja raaka-aineiden hinnat hidastavat kasvua valtaosassa palveluyrityksistä – vihreässä siirtymässä nähdään kasvumahdollisuuksia

Palvelualojen työnantajat Paltan jäsenyrityksilleen tekemässä kyselyssä yli 60 prosenttia vastaajista ilmoitti, että kohonneet energian ja raaka-aineiden hinnat hidastavat yrityksen kasvua tänä vuonna. Noin kolmasosa kyselyn vastaajista kertoo, että vihreä siirtymä tarjoaa yritykselle uusia liiketoimintamahdollisuuksia kotimaassa. Uusia vientimahdollisuuksia näki vastaajayrityksistä lähes kolmasosa.

Yleisiä suomalaisyritysten tarjoamia vihreää siirtymää tukevia palveluita ovat muun muassa kierrätykseen ja kiertotalouteen perustuvat palvelut, liikkumisen ja logistiikan päästöjä vähentävät palvelut sekä energiankulutusta optimoivat ratkaisut. Digitalisaatio on merkittävässä osassa, sillä valtaosa päästövähennyspalvelusta hyödyntää digitalisaatiota.

Palvelualat työllistävät yli miljoona ihmistä ja 2000-luvulla niihin on syntynyt lähes 400 000 uutta työpaikkaa. Viennistä palveluita on noin kolmannes ja kasvupotentiaali on suuri. Ei siis ole merkityksetöntä, kuinka Suomen palvelualojen yritykset pärjäävät.

– Palveluyritysten tarjoamat mahdollisuudet päästöjen vähentämiseen kannattaa huomioida myös julkisista hankinnoista päätettäessä, sillä niiden avulla luodaan kysyntää ja referenssejä ilmastopäästöjä vähentäville palveluille ja sitä kautta hyötyä koko yhteiskunnalle, sanoo Paltan asiantuntija Mikko Paloneva.

Vihreä siirtymä tuo palvelualoille uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja lisäksi pitkäjänteinen politiikka tuo ennustettavuutta, jolloin yritykset uskaltavat investoida. Tätä kehitystä vauhdittamaan Palta haluaa, että kasvihuonekaasupäästöjä vähentävät investointikannustimet ulotetaan tasapuolisesti myös palveluille suuremman päästövähennyspotentiaalin hyödyntämiseksi.

Kyselyyn vastasi 162 palveluyrityksen edustajaa Paltan edustamilla yksityisillä palvelualoilla liikenteessä ja logistiikassa, yritys- ja asiantuntijapalveluissa, hallinto- ja tukipalveluissa, informaatio- ja viestintäaloilla, teknisissä palveluissa, viihteessä ja virkistyksessä sekä muissa palveluissa. Kysely toteutettiin helmi-maaliskuussa 2023. Kyselyn otos ei ole tilastollisesti edustava, mutta tulokset ovat kuitenkin suuntaa antavasti yleistettävissä.

Mikko Paloneva

Asiantuntija, Elinkeinopolitiikka

Ilmastopolitiikka ja kestävä kasvu

mikko.paloneva@palta.fi