16.08.2021 -

Korona kasvatti palveluyritysten digi-investointeja ja lisäsi tietoturvauhkia, Paltan tuore tutkimus paljastaa

,

Lähes kaksi kolmesta palveluyrityksestä investoi viime vuonna vähintään yhteen digikehityskohteeseen edellisvuotta enemmän, selviää Palvelualojen työnantajat Paltan tuoreesta Digitaloudesta kasvua -tutkimuksesta.

Esimerkiksi pilvipalveluihin panostuksia lisäsi 15 prosenttia yrityksistä, omien tuotteiden ja palveluiden digitalisointiin 12 prosenttia ja digitaalisiin myynti- ja markkinointialustoihin noin joka kymmenes yritys. Innolinkin toteuttamaan tutkimukseen vastasi yli 500 palveluyrityksen johtajaa.

– Investointien taustalla vaikuttaa varmasti myös korona, joka ajoi yritykset etsimään uusia ratkaisuja. Monen palveluyrityksen toiminta loppui käytännössä seinään. Kokonaisuutena palvelualojen liikevaihto tippui viime vuonna noin kymmeneksen, ja monilla palvelutoimialoilla vielä merkittävästi enemmän. Osa yrityksistä on silti onneksi pystynyt investoimaan digikehitykseen ja tarjoamaan digitaalisia palveluita fyysisten tilalle. Lisäksi useat digitaalisia palveluita jo valmiiksi tarjonneet yritykset ovat löytäneet uusia kasvun paikkoja koronan myötä, johtava asiantuntija Jari Konttinen Paltasta kertoo. 

Neljäsosa palveluyrityksistä on kokenut huijausyrityksiä tai muiden tietoturvauhkien yleistymistä korona-aikana.

Koronan myötä lisääntynyt digitaalisuus ja etätyöt ovat tuoneet mukanaan myös uusia tietoturvauhkia. Yhteensä neljäsosa palveluyrityksistä on kokenut huijausyrityksiä tai muiden tietoturvauhkien yleistymistä korona-aikana. Etenkin huijausviestejä ja -puheluita on vastaajien mukaan tullut aiempaa enemmän. Lähes kolmannes onkin investoinut etätyön yleistymisen myötä uusiin tietoturvaratkaisuihin, ja suurista yli 250 henkeä työllistävistä yrityksistä jopa 80 prosenttia. 

Investoinnit digiin, kansainvälinen liiketoiminta ja digialustojen hyödyntäminen yhdistävät voimakkaasti kasvuhakuisia palveluyrityksiä

Tutkimuksen mukaan reilu puolet palveluyrityksistä on kasvavia. Voimakasta kasvua ilmoittaa tavoittelevansa 14 prosenttia. Voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten osuus on noussut hieman vuodesta 2019, jolloin Digitaloudesta kasvua -tutkimus toteutettiin edellisen kerran.

Voimakkaaseen kasvuun tähtääviä palveluyrityksiä yhdistää muun muassa muita vastaajayrityksiä vahvempi digitaalisuus ja digipanostusten kasvu, kuten digialustojen hyödyntäminen ja niihin liittyvät kehityshankkeet.

Kasvuhakuisista yrityksistä 61 prosenttia esimerkiksi tuottaa omaa lisäarvoa tai palvelua jollekin digialustalle, kun kaikista yrityksistä vastaavaa liiketoimintaa on reilulla neljänneksellä. Noin puolet kasvuhakuisista yrityksistä aikoo kasvattaa tänä vuonna digi-investointejaan kokonaisuudessaan edellisvuodesta, mikä on noin 20 prosenttiyksikköä suurempi osuus kuin kaikkien vastaajayritysten keskuudessa. Kansainvälistä liiketoimintaa harjoittaa lähes 60 prosenttia vahvasti kasvuhakuisista yrityksistä.

Yritykset kaipaavat julkisten palveluiden digitalisoimista ja reaaliaikaista dataa

Ylivoimaisesti suurin osa tutkimuksen vastaajista nimesi tärkeimmiksi yrityksen digitaalista liiketoimintaa helpottaviksi asioiksi laadukkaammat, eri toimijoiden välistä tiedonvaihtoa edistävät tekniset rajapinnat sekä reaaliaikaisen datan paremman saatavuuden.

– Digitalisaatio itsessään ei ole enää uusi asia. Olemme jo siirtymässä seuraavaan digiloikkaan, mikä edellyttää datan monipuolisempaa ja reaaliaikaista hyödyntämistä yritysten yhteisissä ekosysteemeissä, Konttinen toteaa.

– Maan hallitukselta yritykset odottavat etenkin helposti toimivien julkisten digitaalisten palveluiden kehittämistä. Tämä korostui myös vuonna 2019 tehdyssä kyselyssä. Hallituksella on jo hyvä tavoite digitalisoida kaikki julkiset palvelut yrityksille vuoteen 2023 mennessä, mutta nykyisellä vauhdilla aikataulussa ei tulla pysymään.

Edelleen noin 15 prosenttia palveluista on saatavissa ainoastaan käynti- tai paperiasiointina, ja digitalisoiduissakin palveluissa riittää parannettavaa.

– Digipalveluita kehittävät yksityiset yritykset tulee ehdottomasti ottaa mukaan julkisten palveluiden kehittämiseen ja hyödyntää niiden osaamista, jotta tavoitteeseen päästään, Konttinen korostaa.

Lisäksi Paltan mukaan Suomessa tulee siirtyä ripeästi reaaliaikatalouteen muun muassa ottamalla sähköiset kuitit laajasti käyttöön sekä suunnata tki-rahoitusta jatkossa entistä vahvemmin digitaalisten innovaatioiden kehittämiseen.

Digitaloudesta kasvua 2021

Palveluyritysten digikehitystä kartoittava Digitaloudesta kasvua 2021 -tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina huhti-kesäkuussa 2021. Siihen vastasi yhteensä 504 johtajaa eri palvelutoimialoilta. Vastaukset kiintiöitiin toimialan ja yrityksen henkilökuntaluokan mukaan. Digitutkimuksen toteutti Paltan toimeksiannosta Innolink. Vastaava tutkimus on toteutettu aiemmin vuosina 2016–2019.

Lataa tutkimuksen raportti

Lisätiedot:

Jari Konttinen, johtava asiantuntija, digitalisaatio ja innovaatiot
puh. 040 575 2081, jari.konttinen@palta.fi
Palvelualojen työnantajat Palta ry

Jari Konttinen

Johtava asiantuntija, Elinkeinopolitiikka

Digitalisaatio ja innovaatiot

jari.konttinen@palta.fi