13.07.2020 -

Koronakriisin yllättävä vaikutus: kyselyn mukaan yli puolet palveluyrityksistä on muuttanut koronan seurauksena liiketoimintastrategiaansa

Yli puolet Paltan kyselytutkimukseen kesäkuussa vastanneista palveluyrityksistä kertoo muuttaneensa koronan seurauksena liiketoimintastrategiaansa. Yli neljännes yrityksistä kertoi hankkineensa uutta osaamista kriisin myötä ja viidennes puolestaan uusia liiketoimintakumppaneita. Uusia tuotteita ja palveluita on kehittänyt 24 prosenttia vastaajista.

Erityisesti pk-yritykset kertoivat hankkineensa yritykseen koronakriisissä uutta osaamista. Digitaalisia kanavia on luonut tai uudistanut 18 prosenttia vastaajayrityksistä. ​Uusien digitaalisten kanavien hyödyntäminen korostui erityisesti logistiikassa sekä viihde- ja virkistysaloilla.

Vastaajista kaksi viidestä kertoi koronakriisillä olleen vaikutusta työn tuottavuuteen yrityksissä. Neljäsosassa yrityksistä tuottavuus on kasvanut jonkin verran. Vastaavasti 15 prosenttia vastaajista kertoo tuottavuuden laskeneen. ​

– Alakohtaiset erot ovat suuria. Digitaitojen kehittyminen ja digitaalisten työkalujen tehokkaampi käyttö näkyy erityisesti asiantuntijapalveluita tuottavien yritysten tuottavuudessa, johtaja Anna Storm Paltasta sanoo.

Kuluttajat ovat löytäneet digipalvelut

Myös kansalaiset löysivät digipalvelut korona-aikana. Paltan kesäkuussa Tietoykkösellä teettämän kyselytutkimuksen mukaan suomalaisista 38 prosenttia on ottanut jonkin uuden digitaalisen palvelun käyttöön koronaepidemian ja rajoitustoimien aikana. Etenkin digitaaliset kulttuuripalvelut kuten etäkonsertit sekä virtuaaliset liikunta- ja hyvinvointipalvelut ovat löytäneet uusia käyttäjiä: noin joka kymmenes suomalainen on kokeillut niitä ensimmäistä kertaa tänä vuonna koronarajoitusten voimassaolon aikana.

Suomalaiset ovat ylipäätään käyttäneet paljon digitaalisia palveluita arjessaan koronaepidemian aikana. Vähintään yhtä digitaalista palvelua on käyttänyt kaksi kolmasosaa kyselyyn vastanneista. Innokkaimmin uusia digipalveluita ovat ottaneet käyttöön 35–44-vuotiaat, pääkaupunkiseudulla asuvat ja naiset. Näissä kaikissa ryhmissä lähes puolet vastaajista ovat ottaneet vähintään yhden uuden digipalvelun käyttöön.

– Monet digipalvelut, kuten suoratoisto ja ravintolaruoan tilaaminen kotiin, ovat olleet arkipäivää jo ennen koronaepidemiaa. Sen sijaan digitaalisten kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö on kasvanut reippaasti vasta tänä keväänä. Uskomme, että näiden palveluiden osalta koronan aikana aloitettu käyttö jatkuu vilkkaana myös tulevaisuudessa, Storm sanoo.

Liitteet:

Lisätietoja: