26.05.2021 -

Kunnilla keskeinen rooli edistää koronasta kärsineiden palvelualojen kasvua, julkista palvelutuotantoa avattava yrityksille

Palvelualojen työnantajat Paltan mukaan kuntien tulee avata julkista palvelutuotantoa nykyistä paremmin yrityksille sekä kehittää yritystoimintaa sujuvoittavaa infraa ja palveluita.

Kunnat harjoittavat laajaa elinkeinotoimintaa eri puolilla maata, ja ovat merkittävä toimija myös palvelualoilla. Kunnat omistavat ja operoivat esimerkiksi turvallisuuspalveluita, taloushallinnon palveluita sekä kiinteistönhuoltoa tarjoavia yrityksiä. Yhteensä Suomessa oli vuonna 2018 yli 2 100 kuntayhtiötä

Palvelualojen työnantajat Paltan mukaan kuntien tulee avata julkista palvelutuotantoa nykyistä laajemmin yksityisille yrityksille, ja siten hyödyntää kilpailun mukanaan tuomat edut nykyistä paremmin. Tämä edistäisi myös koronasta pahoin kärsineiden palvelualojen toipumista ja kasvua.

– Kuntien tulee toimillaan edistää alueensa yritysten kasvua ja menestymistä. Tähän rooliin sopii erityisen huonosti kuntien omistamien yritysten toimiminen kilpailluilla markkinoilla, Paltan elinkeinopolitiikan johtaja Tatu Rauhamäki korostaa ja jatkaa:

– Jokaisen kunnan tuleekin vähintään kerran valtuustokaudessa arvioida kriittisesti palvelutuotantonsa rakenne. Tähän arviointiin tulee sisällyttää niin kunnan markkinoilla toimivien yritysten rooli ja tarpeellisuus kuin mahdollisuudet avata kunnan omaa palvelutuotantoa yksityisille toimijoille.

Palta katsoo lisäksi, että kuntien hankintaosaamisessa on edelleen paljon kehitettävää, jotta hankinnoissa voidaan varmistaa kustannustehokkuuden lisäksi mahdollisimman hyvin haluttujen kriteerien kuten vähäpäästöisyyden toteutuminen. Kunnat tekevät hankintoja vuosittain yli 20 miljardilla eurolla, joten niiden rooli on merkittävä.

Kohtaanto-ongelma rajoittaa työllisyyden kasvua – kuntien mahdollistettava työvoiman sujuva liikkuminen

Paltan mukaan kuntien toimintaympäristöjä on myös keskeistä kehittää yrityksille hokutteleviksi varmistamalla sujuvat digi- ja liikennepalvelut yrityksille ja kuntalaisille.

– Pula osaavasta työvoimasta on merkittävä kasvun este palveluyrityksille. Työvoimalle on ja tulee olemaan kysyntää, mutta yhtenä ongelmana on, ettei osaavaa työvoimaa ole tarpeeksi tarjolla siellä, missä sitä tarvitaan. Toimivilla liikennepalveluilla mahdollistetaan tavaroiden lisäksi työvoiman sujuva ja vähäpäästöinen liikkuminen kaikkialla Suomessa, ja tässä myös kunnilla on tärkeä rooli. Uusien valtuutettujen tuleekin nostaa toimiva liikenne keskeiseksi prioriteetiksi kunnissa, Rauhamäki kommentoi.

Ennen koronaa pula osaavasta työvoimasta rajoitti joka kolmannen palvelualan yrityksen kasvua, ja tälläkin hetkellä työvoimapula on EK:n uusimman suhdannebarometrin mukaan kasvun este yli viidenneksessä palveluyrityksistä.

Suomen kasvu on yksityisten palveluiden varassa. 54 prosenttia uusista yrityksistä syntyy palvelualoille, ja yksityiset palvelut ilman kauppaa työllistävät yli miljoona ihmistä. Valtaosa uusista työpaikoista, yli 380 000, on syntynyt palvelualoille 2000-luvulla. Työnantajayritysten määrä on kasvanut Suomessa lähes pelkästään palveluissa. Kasvu on kuitenkin ollut esimerkiksi kilpailijamaa Ruotsiin verrattuna heikkoa, ja Paltan mukaan nyt onkin tärkeää edistää palvelualojen kasvua Suomessa.

Palvelualojen työnantajat Paltan viestit kuntapäättäjille

Mahdollistetaan tasapuolinen kilpailuasetelma kunnissa

  • Markkinoilla toimivien kuntayhtiöiden rooli ja tarpeellisuus tulee arvioida valtuustokausittain. Uusille markkinoille lähtemisiin tulee suhtautua erittäin pidättyvästi.

Avataan julkista palvelutuotantoa

  • Julkista palvelutuotantoa on avattava yrityksille ja monituottajuus on otettava laajemmin käyttöön.
  • Kuntien itse tuottamien palveluiden kustannusrakenne on tehtävä paremmin vertailtavaksi ja läpinäkyväksi.

Kehitetään kuntien hankintaosaamista

  • Kuntien hankintaosaamisessa on suuria kuntakohtaisia eroja. Kuntien julkisia hankintoja on kehitettävä ja osaamista lisättävä kautta koko kuntakentän.

Varmistetaan sujuvat digi- ja liikennepalvelut

  • Kuntien palveluiden digitalisointi on nostettava ensisijaiseksi tavoitteeksi.
    Liikenteen infraan ja palveluihin on panostettava.
  • Näin varmistetaan työvoiman ja tavaroiden sujuvampi ja vähäpäästöisempi liikkuminen kaikkialla Suomessa.

Lataa Paltan kuntavaaliviestit kokonaisuudessaan

Lisätiedot:

Elinkeinopolitiikan johtaja Tatu Rauhamäki, 050 521 2907, tatu.rauhamaki@palta.fi
Palvelualojen työnantajat Palta ry

Tatu Rauhamäki

Johtaja, Elinkeinopolitiikka

Yksikön johtaja

tatu.rauhamaki@palta.fi