11.05.2022 -

Kunta-alan työriidassa palattava lähtöruutuun – kokonaisvaikutukset työmarkkinoille otettava huomioon jatkossa

, ,

Sovittelulautakunnan sovintoehdotus kunta-alan työriidassa ei tullut hyväksytyksi. Ehdotettu ratkaisu olisi ylittänyt ns. yleisen työmarkkinalinjan sekä uhannut johtaa Suomen kilpailukyvyn rapauttavaan palkkakilpailuun. Palvelualojen työnantajat Palta toivoo, että tulevia askeleita suunnitellessa etsitään sopua tavalla, joka ei vaaranna työmarkkinoiden vakautta sekä yksityisen sektorin neuvotteluja. Palta neuvottelee noin puolet Suomen kaikista työehtosopimuksista.

– Kunta-alalla on nyt palattava lähtöruutuun. Neuvottelujärjestelmä on loppujen lopuksi yksi kokonaisuus, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Kuntasektori ei voi olla muusta työmarkkinakentästä erillinen saareke, Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto toteaa.

Viime vuosina Suomessa on käytännössä poikkeuksetta noudatettu ns. vientivetoista työmarkkinamallia, jossa viennin päänavaus on määrittänyt enimmäiskustannustason myös muilla toimialoilla.

– Työmarkkinamallilla on ollut keskeinen osa Suomen kilpailukyvyn parantamisessa, ja sillä on myös osaltaan haluttu estää kilpailukyvyn menetykseen johtaneiden vuoden 2007 tapahtumien toistuminen. Monilla palvelualoilla toipuminen koronakriisistä on yhä kesken, ja työmarkkinoille kaivataan ennen kaikkea vakautta. Lisäksi yhä jatkuva Ukrainan sota vaikuttaa merkittävästi talouden näkymiin, Aarto jatkaa. 

Palta peräänkuuluttaa sovittelun eri osapuolilta vastuullisuutta ja kykyä sovittaa tehtävät sopimusratkaisut työmarkkinoiden yleiseen linjaan. Vuoden 2007 kilpailukykyjättämän kiinnikuromiseen meni 10 vuotta. Suomella ei ole varaa ajautua uudestaan vastaavaan negatiiviseen kierteeseen.

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Tuomas Aarto, p. 040 152 0073
Palvelualojen työnantajat Palta ry