02.07.2020 -

Kysely: Lähes 40 prosenttia suomalaisista ottanut uusia digipalveluita käyttöön koronaepidemian aikana

Suomalaisista 38 prosenttia on ottanut jonkin uuden digitaalisen palvelun käyttöön koronaepidemian ja viranomaisten rajoitustoimien voimassaolon aikana. Etenkin digitaaliset kulttuuripalvelut kuten etäkonsertit sekä virtuaaliset liikunta- ja hyvinvointipalvelut ovat löytäneet uusia käyttäjiä. Noin joka kymmenes suomalainen on kokeillut niitä ensimmäistä kertaa tänä vuonna koronarajoitusten voimassaolon aikana, ilmenee Paltan Tietoykkösellä teettämästä kyselytutkimuksesta.

Suomalaisista 38 prosenttia on ottanut jonkin uuden digitaalisen palvelun käyttöön koronaepidemian ja viranomaisten rajoitustoimien voimassaolon aikana.

Innokkaimmin uusia digipalveluita ovat ottaneet käyttöön 35–44-vuotiaat, pääkaupunkiseudulla asuvat ja naiset.

Sarjojen ja elokuvien suoratoistopalveluita, ravintolaruoan kotiinkuljetusta sekä elintarvikkeiden ja muiden päivittäistavaroiden kotiinkuljetusta on kokeillut ensimmäistä kertaa koronakeväänä 6 prosenttia suomalaisista.

Innokkaimmin uusia digipalveluita ovat ottaneet käyttöön 35–44-vuotiaat, pääkaupunkiseudulla asuvat ja naiset. Näissä kaikissa ryhmissä lähes puolet vastaajista ovat ottaneet vähintään yhden uuden digipalvelun käyttöön.

– Monien palveluiden tarjoaminen oli kevään aikana käytännössä mahdotonta toteuttaa samalla tavalla kuin ennen koronaepidemiaa, minkä seurauksena markkinoille on tullut useita uusia digitaalisia ratkaisuja. Suomen kannattaisi myös jatkossa hyödyntää korkeaa digiosaamistaan ja panostaa entistä vahvemmin nimenomaan korkean lisäarvon digitaalisten palveluiden kehittämiseen ja vientiin, ekonomisti Lauri Vuori Paltasta toteaa.

Suoratoistopalvelut, ravintolaruoan digitilaus kotiin sekä virtuaaliset kulttuuripalvelut korona-ajan suosituimpia

Suomalaiset ovat ylipäätään käyttäneet paljon digitaalisia palveluita arjessaan koronaepidemian aikana. Vähintään yhtä digitaalista palvelua on käyttänyt kaksi kolmasosaa kyselyyn vastanneista. Suosituinta on ollut elokuvien ja sarjojen suoratoistopalveluiden käyttö, sillä niitä on katsellut lähes puolet suomalaisista.

Vähintään yhtä digitaalista palvelua on korona-aikana käyttänyt kaksi kolmasosaa kyselyyn vastanneista.

Ravintolaruokaa on tilannut kotiin yhteensä 22 prosenttia suomalaisista, virtuaalisia konsertti- ja muita kulttuuripalveluita käyttänyt 18 prosenttia ja e- ja äänikirjapalveluita hyödyntänyt 17 prosenttia.

– Monet palvelut kuten suoratoisto ja ravintolaruoan tilaaminen kotiin digitaalisilla sovelluksilla ovat olleet suosittuja jo ennen koronaepidemiaa. Sen sijaan digitaalisten kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö on kasvanut reippaasti vasta tänä keväänä. Etenkin näissä digipalveluissa kysyntä tulee kyselyn tulosten perusteella myös jatkumaan aiempaa korkeampana rajoitusten poistumisen jälkeen. Ihmiset ovat siis löytäneet itselleen uusia mieluisia tapoja kuluttaa palveluita, Lauri Vuori sanoo.

Kyselyn mukaan 14 prosenttia vastaajista aikoo käyttää koronarajoitusten poistuessakin aiempaa enemmän virtuaalisia konsertteja ja muita kulttuuripalveluita verrattuna aikaan ennen koronaepidemiaa, 6 prosenttia taas aiempaa vähemmän. Entistä enemmän digitaalisia liikunta- ja hyvinvointipalveluita uskoo käyttävänsä 11 prosenttia vastaajista, ja aiempaa vähemmän 4 prosenttia. Muut uskovat käyttötottumustensa palaavan ennalleen koronaviruksesta johtuvien rajoitusten poistuessa, tai eivät osaa sanoa miten heidän käyttötottumuksensa muuttuvat.

Kyselytutkimuksen toteutti Paltan toimeksiannosta Tietoykkönen Oy. Kyselyssä kartoitettiin sitä, miten suomalaiset ovat käyttäneet digitaalisia palveluita etenkin arjessaan ja vapaa-aikana koronaepidemian aikana. Kyselyyn vastasi 1 000 suomalaista. Otos on painotettu vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti iän, sukupuolen, asuinpaikkakunnan tyypin sekä maakunnan mukaan. Tiedonkeruu toteutettiin verkossa 2.-10.6.2020 IROResearch Oy:n valtakunnalliseen kuluttajapaneeliin.

Liite: Koronan vaikutukset palveluiden käyttämiseen -raportti

Lisätietoja: