11.07.2022 -

Kysely: Palveluyritykset odottavat maan seuraavalta hallitukselta ratkaisuja etenkin työvoimapulaan

, ,

Kevään 2023 eduskuntavaalit käydään reilun yhdeksän kuukauden päästä. Palvelualojen työnantajat Paltan jäsenkyselyn mukaan palveluyrityksille tärkeimmät politiikan osa-alueet seuraavalla hallituskaudella ovat työvoiman saatavuus ja osaaminen, julkisen talouden tasapaino ja verotus sekä kestävä kehitys ja ilmastopolitiikka.

Työvoiman saatavuuteen ja osaamiseen vaikuttaminen on palveluyritysten mielestä tärkein teema seuraavalla hallituskaudella. Kaksi kolmesta palveluyrityksestä nosti sen kolmen tärkeimmän politiikan osa-alueen joukkoon Paltan jäsenilleen teettämässä kyselyssä. Pula osaavasta työvoimasta on kasvun este yli 40 prosentille palveluyrityksistä.

– Kyselymme mukaan palveluyritykset toivovat hallitukselta ratkaisuiksi työvoimapulaan muun muassa työperäisen maahanmuuton edistämistä, oppisopimuskoulutuksen käyttömahdollisuuksien lisäämistä ja koulutusresurssien kohdentamista työelämälähtöisesti niille aloille, joille uusia työpaikkoja syntyy. Lisäksi esimerkiksi työnantajan sivukuluihin ja ansiotuloverotukseen kaivataan helpotuksia, Paltan elinkeinopolitiikan johtaja Tatu Rauhamäki sanoo.

Työvoimapulaan vaikuttamisen jälkeen seuraavaksi tärkeimmät teemat ovat kyselyn mukaan julkisen talouden tasapaino ja veropolitiikka sekä kestävä kehitys ja ilmastopolitiikka. Palveluyritykset kaipaavat muun muassa palveluyritysten sähköveron alentamista. Palvelut maksavat nykyisin yli 45 kertaa korkeampaa sähköveroa kuin teollisuus. Paltan mukaan ensi askeleena palveluyritysten sähköverolle tulisi luoda oma sähköveroluokka ja alentaa sähköveron tasoa vuositasolla 100 miljoonalla eurolla. Tämä edistäisi alan sähköistymistä ja vahvistaisi toimintaedellytyksiä vähähiiliselle ja vähämateriaaliselle palvelutalouden kasvulle.

Tärkeimmät osa-alueet seuraavalla hallituskaudella

Yhteensä yksityiset palvelut työllistävät yli miljoona ihmistä Suomessa, mikä on 52 prosenttia koko yksityisestä sektorista. Suurin osa uusista työpaikoista syntyy palvelualoille. Yksityiset palvelut ovat luoneet Suomeen 2000-luvulla yli 330 000 uutta työpaikkaa.

Kyselyyn vastasi kevään aikana 130 palveluyrityksen johtajaa Paltan edustamilla palvelualoilla liikenteessä ja logistiikassa, yritys- ja asiantuntijapalveluissa, hallinto- ja tukipalveluissa, informaatio- ja viestintäaloilla, teknisissä palveluissa, viihteessä ja virkistyksessä sekä muissa palveluissa.

Lisätiedot:

Elinkeinopolitiikan johtaja Tatu Rauhamäki,
Palvelualojen työnantajat Palta
puh. +358 50 521 2907

Tatu Rauhamäki

Johtaja, Elinkeinopolitiikka

Yksikön johtaja

tatu.rauhamaki@palta.fi