Lennonjohtajat antaneet työtaisteluvaroituksen – työehtosopimusneuvottelut katkenneet

Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Suomen Lennonjohtajien Yhdistys ry:n (SLJY) välisen lennonjohtajia koskevan työehtosopimuksen voimassaolo päättyi 30.11.2017. SLJY:n jäsenet ovat olleet ylityö- ja vuoronvaihtokiellossa helmikuusta 2018 lukien.

Neuvotteluja uudesta sopimuksesta on käyty lokakuusta 2017 lähtien. Tänään 21.12.2018 pidetyn neuvottelutapaamisen jälkeen todettiin, että neuvottelujen jatkamiselle ei ole edellytyksiä.

Paltan johtavan asiantuntijan Hanne Salosen mukaan SLJY:lle on annettu useita yleisen linjan mukaisia ratkaisuehdotuksia, mutta mikään näistä ei ole kelvannut lennonjohtajien yhdistykselle.

Lennonjohtajia on Suomessa noin 210.

Lennonjohtajat ovat 21.12.2018 ilmoittaneet aloittavansa työtaistelutoimenpiteet työnseisauksella 4.1.2019 klo 15.00-17.00. Työtaistelut jatkuvat SLJY:n ilmoituksen mukaan tämän jälkeen joka torstai kello 13.00-15.00. Työtaistelutoimien arvioidaan jäävän toistaiseksi vaikutuksettomiksi matkustajille.

Valtakunnansovittelija on kutsunut osapuolet sovitteluun perjantaina 28.12.2018.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Tuomas Aarto, Palta, puh. 040 152 0073

Johtava asiantuntija Hanne Salonen, Palta, puh. 040 520 4877

Lisää aiheesta

Lennonjohtoon työsulku

Palvelualojen työnantajat Palta ry on tänään jättänyt valtakunnansovittelijalle ilmoituksen lennonjohdossa toteutettavasta työsulusta. Nyt ilmoitettujen työsulkutoimenpiteiden on tarkoitus alkaa 2.2.2019 ja päättyä 15.2.2019. Niiden avulla puolustaudutaan Suomen Lennonjohtajien Yhdistys SLJY:n ilmoittamien lakkojen haitallisia vaikutuksia vastaan sekä pyritään vauhdittamaan jo yli vuoden kestäneitä työehtosopimusneuvotteluja.

Poliittiset työtaistelut kohtuuttomia

Palvelualojen työnantajat Palta vastaanotti tänään työtaisteluilmoitukset Palvelualojen ammattiliitto PAM:lta, Teollisuusliitolta ja Sähköliitolta. Ilmoitukset koskevat alasta riippuen joko työnseisausta tai ylityökieltoa. Jo aiemmin eräät muut ammattiliitot ovat ilmoittaneet poliittisista työrauhahäiriöistä Paltan sopimusaloilla. Palta pitää tilannetta valitettavana ja kohtuuttomana. 

Rahoitusalan lakko uhkaa sulkea konttoreita – tärkeimmät palvelut pyritään tu...

Tänään keskiviikkona 27. joulukuuta 2017 on normaali pankkipäivä, mutta torstaina 28. ja perjantaina 29. joulukuuta mahdollinen rahoitusalan lakko uhkaa sulkea pankkikonttoreita. Pankit tiedottavat omilla verkkosivuillaan tarkemmin lakon vaikutuksista palveluihin. Asiakkaiden on hyvä varautua palveluiden ruuhkautumiseen ja tavallista pidempiin odotusaikoihin.