19.03.2020 -

Liikevaihto nollaan, kaoottinen tilanne, yrityksen toiminta vaakalaudalla – palvelualojen karu viesti koronakriisissä

Koronaviruksen vaikutukset osuvat rajusti palvelualojen yrityksiin. Joka kymmenes palveluyritys on jo joutunut lomauttamaan tai irtisanomaan työntekijöitä koronavirustilanteen vuoksi. Lisäksi noin 60 prosenttia pitää todennäköisenä, että ne joutuvat jossain vaiheessa lomauttamaan tai irtisanomaan henkilöstöä. Avoimissa vastauksissaan kyselyyn vastanneet toimitusjohtajat kuvailevat tilannetta muun muassa kaoottiseksi, kertovat koko yritystoiminnan olevan vaarassa ja että liikevaihto putoaa lentorajoitusten myötä nollaan.

– Tilanne on erittäin vakava ja se koskettaa kaikkia palvelutoimialoja. Vastauksista huutaa yritysten valtava ahdinko. Matkailu käytännössä loppuu, tapahtumat perutaan, tuotannot jäävät kuvaamatta ja henkilöstöpalveluyritysten palveluista leikataan ensimmäisenä. Epidemia heikentää toimintaa ja taloudellista tilannetta käytännössä jokaisessa vastaajayrityksessä, jopa 40 prosentissa erittäin paljon. Maan hallitukselta tarvitaan aivan välittömästi mittavia lisätoimenpiteitä, Paltan elinkeinopolitiikan johtaja Tatu Rauhamäki toteaa.

Tilanne on erittäin vakava ja se koskettaa kaikkia palvelutoimialoja. Vastauksista huutaa yritysten valtava ahdinko. Matkailu käytännössä loppuu, tapahtumat perutaan, tuotannot jäävät kuvaamatta ja henkilöstöpalveluyritysten palveluista leikataan ensimmäisenä.

Rauhamäen mukaan koronakriisi ja valtion toimenpiteet osuvat erityisen rajusti palvelualoille, joten myös yhteiskunnan tukitoimia on kohdennettava erityisesti niille. Palta kehottaakin hallitusta kuuntelemaan palveluyrityksiä:

– Yritykset kaipaavat nyt joustoa ja lykkäysmahdollisuutta työnantajamaksuihin ja veroihin, tukea palkanmaksuun lomautuksien välttämiseksi, yt-menettelyn keventämistä kriisin ajaksi sekä helpotuksia yrityksen rahoitukseen ja lainansaantiin. On aivan selvää, että valtion tulee kohdentaa yrityksille vakuuksien ja takuiden lisäksi huomattavasti enemmän suoraa taloudellista tukea kuin mitä tähän mennessä on luvattu, Rauhamäki kommentoi.

Kysynnän vähenemisestä eniten haittaa

Paltan kysely toteutettiin tämän viikon maanantain ja torstain välillä, jona aikana Suomi siirtyi poikkeusoloihin. Vastauksissa näkyy kriisin nopea eskaloituminen ja ahdingon syveneminen muutamissa päivissä. Eniten haittaa yrityksille aiheuttaa kysynnän väheneminen, joka liittyy monilla aloilla suoraan ihmisten ja tavaroiden liikkumisen rajoittamiseen ja esteisiin. Merkittävää vahinkoa aiheutuu myös työn organisointiin liittyvistä ongelmista kuten sairauspoissaoloista ja etätyöjärjestelyistä.

– Palvelualat ovat Suomen suurin työllistäjä, ja aloilla työllisyys on kasvanut myös yli matalasuhdanteiden. Nyt on tuettava erityisesti palvelualojen yrityksiä tässä poikkeustilanteessa, jotta vältetään taantuman syveneminen ja mahdollistetaan siitä palautuminen, Rauhamäki toteaa.

Nyt on tuettava erityisesti palvelualojen yrityksiä tässä poikkeustilanteessa, jotta vältetään taantuman syveneminen ja mahdollistetaan siitä palautuminen.

Yksityiset palvelut työllistävät 1,3 miljoonaa ihmistä Suomessa, mikä on kaksi kolmasosaa koko yksityisestä sektorista.

Kyselyyn vastasi 233 Paltan jäsenyrityksen toimitusjohtajaa. Yritykset työllistävät yhteensä noin 50 000 ihmistä. Vastaajia oli kaikilta Paltan edustamilta palvelutoimialoilta: logistiikasta, yritys- ja asiantuntijapalveluista, teknisistä palveluista, viihde- ja virkistyspalveluista, hallinto- ja tukipalveluista, informaatio- ja viestintäpalveluista sekä muista palveluista. Kysely lähetettiin kaikkien Paltan jäsenyritysten toimitusjohtajille. Vastausaika oli 16.-18. maaliskuuta.

Lisätiedot: