01.02.2024 -

Mitä tehdä, jos lakon vuoksi ei pääse töihin?

, ,

Perjantaina 2.2. järjestettävien poliittisten työtaisteluiden vuoksi joukkoliikenteessä on suuria häiriöitä, jotka vaikeuttavat myös normaalia työmatkaliikennettä. Tämän vuoksi monilla toimialoilla työskentelevillä voi olla haasteita päästä töihin lakon aikana.

Entä jos lakon vuoksi ei pääse töihin? Työnantajan kanssa voi joustavasti yrittää hakea ratkaisua tilanteeseen:

  • Onko mahdollista tehdä lakon aikana etätyötä?
  • Onko mahdollisuutta vuoronvaihtoihin?
  • Voiko työnantajan kanssa sopia kertyneiden vuosilomapäivien, saldovapaiden tai ns. pekkasvapaiden pitämisestä?
  • Pääsisikö töihin joko omalla autolla tai kimppakyydillä samalta suunnalta kulkevien kanssa?

Miten lakon vuoksi töistä poisjääminen vaikuttaa palkanmaksuun?

  • Työnantaja ei ole velvollinen maksamaan työntekijälle palkkaa siksi, että tämä ei voi tehdä töitään julkisen liikenteen häiriöiden vuoksi.
  • Jos työtä on järjestettävissä etätyönä, työnantaja maksaa palkkaa työntekoajalta.

Jokainen työntekijä päättää lakkoon osallistumisestaan itse

  • Suomessa on lakko-oikeus, mutta ei lakkovelvoitetta. Ketään ei saa millään toimenpiteellä painostaa osallistumaan tai olla osallistumatta lakkoon.
  • Jokainen työntekijä harkitsee itse, osallistuuko lakkoon vai ei. Laki ei velvoita työntekijää osallistumaan työtaisteluun, vaan myös ammattiliiton tai -yhdistyksen jäsenet voivat halutessaan olla lakon aikana työssä.

Lisätiedot:
Minna Ääri
Johtaja, Työmarkkinat
Palvelualojen työnantajat Palta
+358 40 559 0833, minna.aari@palta.fi