23.03.2023 -

Museoiden työehtosopimus hyväksytty

, ,

Palvelualojen työnantajat Palta ja Akavan Erityisalat ovat hyväksyneet hallinnoissaan museoiden työehtosopimuksen. Sopimuksen piirissä on noin 580 henkilöä.

Uudistettu, kaksivuotinen työehtosopimus on voimassa 28.2.2025 saakka. Palkkaratkaisusta sovitaan vuosina 2023 ja 2024 ensisijaisesti paikallisesti.

Mikäli paikallista ratkaisua ei synny, vuonna 2023 palkkoja korotetaan 3,2 prosentin yleiskorotuksella ja 0,25 prosentin paikallisella erällä 1.7.2023. Lisäksi toukokuun 2023 normaalin palkanmaksun yhteydessä maksetaan 400 euron suuruinen kertaerä. Työnantaja voi perustellusta syystä päättää, että enintään puolet kertakorvauksesta maksetaan lokakuun 2023 palkanmaksun yhteydessä.

Vuonna 2024 palkkoja korotetaan 1.5.2024 lukien 2,0 prosentin yleiskorotuksella ja 0,52 prosentin paikallisella erällä.

Lisätietoja:

Asiantuntija Maija Mäntylä, 020 595 5018, maija.mantyla@palta.fi
Palvelualojen työnantajat Palta ry

Asiantuntija Sara Välimaa, 020 595 5006, sara.valimaa@palta.fi
Palvelualojen työnantajat Palta ry

Maija Mäntylä

Asiantuntija, Työmarkkinat

Palta–ERTO Yleinen runkosopimus, museoala

maija.mantyla@palta.fi

Sara Välimaa

Asiantuntija, Työmarkkinat

Mm. kristilliset järjestöt

sara.valimaa@palta.fi

Kaikki Paltan neuvottelutulokset sekä jo hyväksytyt työehtosopimukset löytyvät Neuvottelut-sivustoltamme.