01.02.2018 -

Neuvottelutulos losseja koskevasta työehtosopimuksesta

,

Uuden työehtosopimuksen sopimuskausi on kolme vuotta (1.2.2018- 31.1.2021), ja sopimuksen viimeinen vuosi on niin sanottu optiovuosi.

Yleissitova losseja koskeva työehtosopimus on kustannustasoltaan työmarkkinoiden yleisen linjan mukainen. Viimeisen sopimusvuoden palkantarkistuksista sovitaan myöhemmin. Sopimus sisältää myös tekstimuutoksia.

Sopimus vaatii vielä osapuolten hallintojen hyväksynnän.

Lisätietoja:
asiantuntija Katri Tonteri, Palta ry p. 040 190 6100

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö ja EK:n toiseksi suurin jäsenliitto. Paltalla on 1 900 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta.