20.02.2020 -

Neuvottelutulos vakuutusalalle

, ,

Palvelualojen työnantajat Palta ry ja Vakuutusväen Liitto VvL ry ovat päässeet 20.2.2020 neuvottelutulokseen vakuutusalan työehdoista. Neuvottelutulos siirtyy seuraavaksi osapuolten hallintojen käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi maaliskuun alussa. Sopimuksen sisällöstä kerrotaan tämän jälkeen.

Uuden työehtosopimuksen piirissä on noin 10 000 toimihenkilöä.

Lisätiedot:

Anu Sajavaara, puh. 040 705 0939
Toimialapäällikkö
Palvelualojen työnantajat Palta ry

Liisa Halme, puh. 050 424 5301
Puheenjohtaja
Vakuutusväen Liitto VvL ry