28.02.2022 -

Nimityksiä Paltassa – Auli Havas taloudesta, hallinnosta ja yhteisistä palveluista vastaavaksi johtajaksi, Anna Stormin vastuualue laajenee vastuullisuuteen, Niina Inkiselle uusia assistenttitehtäviä

, ,

Tradenomi, HSO & BBA, Auli Havas on nimitetty 1.3.2022 alkaen Palvelualojen työnantajat Paltan johtajaksi vastuualueenaan talous, hallinto ja yhteiset palvelut. Hän raportoi toimitusjohtaja Tuomas Aartolle ja on Paltan johtoryhmän jäsen.

Havaksen vastuulla ovat liiton talous, hallinto sekä henkilöstöasiat. Hän toimii myös Paltan assistenttipoolin esihenkilönä sekä vastaa Talous, hallinto ja yhteiset palvelut -yksikön toiminnasta. Havas on toiminut Paltassa hallintopäällikkönä vuodesta 2018. Hän toimii myös jatkossa Paltan hallituksen ja johtoryhmän sihteerinä.​​​​​​​

Johtaja Anna Stormin vastuualue laajenee kattamaan myös vastuullisuuden maaliskuun alusta alkaen. Nykyisin Storm toimii Paltan viestinnästä ja kehityksestä vastaavana johtajana. Lisäksi hän on vastannut Paltan uuden strategian mukaisen vastuullisuustoiminnan käynnistämisestä ja johtamisesta. Storm toimii jatkossa myös Paltan hallituksen työvaliokunnan sihteerinä.

Assistentti Niina Inkinen siirtyy toimitusjohtajan avustamisesta sekä taloudesta ja hallinnosta vastaavaksi assistentiksi Havaksen aloittaessa uusissa tehtävissään.

Auli Havas

Johtaja, Talous, hallinto ja yhteiset palvelut

Yksikön johtaja

auli.havas@palta.fi
Ei kuvaa

Anna Storm

,

anna.storm@palta.fi

Niina Inkinen

Assistentti, Johto, Talous, hallinto ja yhteiset palvelut

Toimitusjohtajan assistentti

niina.inkinen@palta.fi

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Tuomas Aarto, 040 152 0073, tuomas.aarto@palta.fi
Palvelualojen työnantajat Palta ry