02.06.2021 -

Päästösäästöjä puolen miljoonan kerrostalokodin sähkönkulutuksen edestä – palveluilla voidaan vähentää merkittävästi muiden toimijoiden päästöjä

, ,

  • Palvelualojen työnantajat Palta ja Gaia Consulting selvittivät ensimmäistä kertaa Suomessa palveluiden aikaansaamaa hiilikädenjälkeä. Palveluiden hiilikädenjäljellä tarkoitetaan sitä, kuinka paljon muiden toimijoiden päästöjä voidaan vähentää palveluiden avulla.  
  • Selvityksessä tarkasteltiin neljää Paltan edustamaa päätoimialaa palvelualoilta: yritys- ja asiantuntijapalvelut, hallinto- ja tukipalvelut, informaatio ja viestintä sekä tekniset palvelut. 
  • Selvityksessä laskettiin myös tarkasteltujen palvelutoimialojen hiilijalanjälki eli suorien ja epäsuorien päästöjen määrä.  

Erilaisten päästöjä vähentävien palveluiden avulla voidaan saavuttaa Suomessa päästösäästöt, jotka vastaavat noin puolen miljoonan kerrostalokodin vuosittaista sähkökulutusta, selviää Paltan teettämästä ja Gaia Consultingin toteuttamasta tuoreesta selvityksestä.  

Päästövähennyksiä palveluilla -selvityksessä tarkasteltiin yhteensä 11 palvelua, jotka edustavat monipuolisesti erilaisten yritysten palvelutarjontaa. Tarkasteltujen palveluiden käytöstä saatujen päästösäästöjen perusteella voidaan arvioida, että Suomessa saavutetaan vuosittain noin 164 000 tCO2:n päästösäästöt. Tätä päästöjä vähentävää vaikutusta kutsutaan hiilikädenjäljeksi, ja se vastaa noin 500 000 kerrostalokodin vuosittaista sähkökulutusta.

Esimerkiksi digitaalisilla palveluilla, joilla tehostetaan tavaralogistiikan optimointia tai mahdollistetaan virtuaalikokoukset liikematkustuksen sijaan, saavutetaan vuosittain yli 40 000 tCO2:n päästösäästöt Suomessa. Saman verran päästöjä vähentävät myös yksityisille ja julkisille kiinteistönomistajille tarjottavat energiatehokkuutta kehittävät palvelut kuten etäkäytettävät, lämmitystä optimoivat automaatiojärjestelmät.  

Kuva: Esimerkkitapauksien perusteella arvioitu eri palveluiden hiilikädenjälki Suomessa.

– Tarkasteltujen palveluiden lisäksi palveluyrityksistä löytyy lukuisia muitakin ratkaisuja, joilla on päästöjä vähentävä vaikutus. Palveluilla on kotimarkkinan lisäksi merkittävää potentiaalia kansainvälisesti myös päästöjen vähentämisen näkökulmasta. Päästöjä vähentävä näkökulma voi parhaimmillaan luoda merkittävää uutta arvoa palveluita käyttäville asiakkaille, ja siitä voi saada lisää kilpailuetua, Gaia Consultingin liiketoimintajohtaja Pekka Pokela kommentoi.

–  Selvitys osoittaa hyvin, kuinka tärkeässä asemassa erilaiset palvelut ovat päästöjen vähentämisessä. Yhteiskunnan palveluvaltaistuminen vauhdittaa myös hiilineutraaliuden saavuttamista, ja kehitystä kannattaakin Suomessa jo tästä näkökulmasta vahvistaa, Paltan elinkeinopolitiikan johtaja Tatu Rauhamäki toteaa. 

Paltan kysely: noin puolilla palveluyrityksistä päästöjä vähentäviä palveluita 

Paltan jäsenilleen teettämään ilmastokyselyyn vastanneista palveluyrityksistä lähes puolet tuottaa asiakkaiden päästöjä vähentäviä palveluita. Lisäksi suunnitteluvaiheessa tällaisia palveluita on noin kymmenesosalla vastanneista yrityksistä. 

Suurin osa vastaajayritysten päästöjä vähentävistä palveluista (72 %) tähtää asiakkaan energiankulutuksen vähentämiseen. Liikkumista tehostavia palveluita tarjoaa noin 40 prosenttia, ja esimerkiksi kiertotalouden avulla resursseja säästäviä palveluita tarjoaa reilu 50 prosenttia. Ilmastokyselyyn vastasi noin sata palveluyrityksen toimitusjohtajaa.  

Päättäjiltä yritykset toivovat etenkin verohelpotuksia ilmastoystävällisille ratkaisuille sekä hankinta- ja innovaatiotukia. Paltan mukaan yrityksiä kannattaa tukea ilmastoratkaisujen kehittämisessä ja luoda asiakkaille kannusteita niiden käyttöönottoon. 

– Ilmastoystävällisten ratkaisujen ei tulisi olla kuluttajille tai yrityksille muita vaihtoehtoja kalliimpia. Muun muassa vähäpäästöisten palveluiden hankintatuilla voidaan luoda kannusteita uusien ratkaisujen hyödyntämiseen. Lisäksi TKI-rahoitusta tulee suunnata jatkossa vahvemmin päästöjä vähentäviin palveluihin, kuten digitaalisiin ja kiertotalouden palveluihin, Paltan Rauhamäki sanoo. 

Tarkasteltujen palvelualojen hiilijalanjälki eli suorien ja epäsuorien päästöjen määrä tarkastelluilla palvelualoilla on noin 13 700 ktCO2. Tarkasteltujen toimialojen oman toiminnan, kuten polttoaineiden ja ostetun energian päästöt ovat 1 700 ktCO2, mikä vastaa kolmea prosenttia kaikista Suomen päästöistä. Noin 88 prosenttia tarkasteltujen palvelualojen hiilijalanjäljestä muodostuu epäsuorista eli niin kutsutuista Scope 3 -päästöistä, kuten ostetuista materiaaleista ja ostetusta tietotekniikasta. 

Kuva: Tarkasteltujen neljän Paltan edustaman päätoimialan hiilijalanjälki.

Päästövähennyksiä palveluilla -selvityksessä tarkastellut päätoimialat kattavat 72 prosenttia yksityisistä palveluista. Lisäksi liikenteessä ja logistiikassa päästöt ovat vuodessa noin 10 520 ktCO2 (2018). Yhteensä Suomen kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2018 olivat noin 60 300 ktCO2e. Liikenteen ja logistiikan päästöjä sekä keinoja niiden puolittamiseksi 2030 mennessä tarkasteltiin Paltan ja kuuden muun alan toimijan yhteisessä vähähiilisyystiekartassa viime vuonna, eikä alaa siksi huomioitu tuoreessa selvityksessä.  

Paltan ilmastokysely tehtiin 3.-7.5.2021. Kyselyyn vastasi 95 yrityksen toimitusjohtaja. Vastanneet yritykset työllistävät noin 15 000 henkilöä. Kyselyn otos ei ole tilastollisesti edustava, mutta tulokset ovat suuntaa antavasti yleistettävissä. 

Päästövähennyksiä palveluilla – selvitys palveluiden ilmastovaikutuksista

  • Palvelualojen työnantajat Palta ja Gaia Consulting selvittivät ensimmäistä kertaa Suomessa palveluiden aikaansaamaa hiilikädenjälkeä. Palveluiden hiilikädenjäljellä tarkoitetaan sitä, kuinka paljon muiden toimijoiden päästöjä voidaan vähentää palveluiden avulla.
  • Selvityksessä tarkasteltiin neljää Paltan edustamaa päätoimialaa palvelualoilta: yritys- ja asiantuntijapalvelut, hallinto- ja tukipalvelut, informaatio ja viestintä sekä tekniset palvelut.
  • Selvityksessä laskettiin myös tarkasteltujen palvelutoimialojen hiilijalanjälki eli suorien ja epäsuorien päästöjen määrä.

Lataa selvitys

Paltan ilmastokysely

Palvelualojen työnantajat Paltan jäsenille suunnatussa kyselyssä selvitettiin palveluyritysten ilmastotoimia sekä näkemyksiä ilmastonmuutokseen liittyen.

Lataa raportti

Lue lisää ilmastotyöstämme

Palta tukee hallituksen asettamaa tavoitetta hiilineutraalista Suomesta 2035 mennessä, ja on sitoutunut työskentelemään sen eteen. Myös EU:n ilmastotoimet on rakennettava siten, että unioni saavuttaa hiilineutraaliuden viimeistään 2050.

Lue lisää

Päästövähennyksiä palveluilla -webinaari 2.6.2021

Päästövähennyksiä palveluilla -selvitys esiteltiin webinaarissa 2.6.2021. Puhujina olivat ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen, liiketoimintajohtaja Pekka Pokela ja konsultti Heli Sihvonen Gaia Consultingista, Paltan elinkeinopolitiikan johtaja Tatu Rauhamäki sekä yritysesimerkkejä päästöjä vähentävistä palveluista esittelemässä kehityspäällikkö Harri Launo Are Oy:stä sekä luonnonvara- ja ympäristöratkaisut -liiketoiminta-alueen johtaja Jussi Manninen Teknologian tutkimuslaitos VTT:ltä. Tallenteen voit katsoa alta.

Lisätiedot:   

Elinkeinopolitiikan johtaja Tatu Rauhamäki, 050 521 2907
Palvelualojen työnantajat Palta ry 

Liiketoimintajohtaja Pekka Pokela, 040 544 1582
Gaia Consulting Oy

Tatu Rauhamäki

Johtaja, Elinkeinopolitiikka

Yksikön johtaja

tatu.rauhamaki@palta.fi