29.08.2018 -

Palta budjettiriihestä: Hallituksen panostukset osaamiseen ja tulevaisuuden kasvuun vaikuttavia

, ,

Työurien pidentämistä tulisi vauhdittaa nopeuttamalla pääsyä jatko-opintoihin sekä painottamalla osaamista päivittäviä nopeita, työelämälähtöisiä muunto- ja täydennyskoulutuksia tutkintokoulutuksen sijaan. Erityisesti korkeakouluilla tulisi olla nykyistä selkeämmät kannusteet tarjota työelämää ja digitalisaatiota tukevaa koulutusta.

Tutkimus- ja innovaatiotoimintaan hallitus esitti lisärahoitusta, joka luo edellytyksiä kasvun turvaamiseksi. Yrityksille suunnattua innovaatiorahoitusta on viime vuosina leikattu merkittävästi. On hyvä, että suunta on nyt kääntynyt.

– Palta kiittää hallituksen esittämiä lisäpanostuksia tutkimus- ja innovaatiotoimintaan. Kansainvälistymiseen kohdistettu Business Finlandin toimintamäärärahalisäys on tervetullut kasvavan palveluviennin edistämiseksi, korostaa Paltan elinkeinopoliitiikasta vastaava johtaja Tatu Rauhamäki.

Lisätietoja:

Tatu Rauhamäki, johtaja, elinkeinopolitiikka, Palta ry, p. 050 521 2907

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. Meillä on 1 900 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta ja on EK:n toiseksi suurin jäsenliitto.