17.04.2024 -

Palta: EU:n digisääntely ei saa haitata yritysten kilpailukykyä

,

Tulevan EU-parlamentin työlistalla ovat etenkin unionin alueen kilpailukyky ja turvallisuus, joista ensimmäisessä olemme jääneet pahasti Kiinan ja Yhdysvaltojen jalkoihin. Maailman suurimmista yrityksistä yksikään ei tule EU:n alueelta. Kansainväliset tietoliikenneyhteydet ja niiden kautta Suomen digitaalinen saavutettavuus ja digiregulaatio ovat myös suomalaisten palvelualojen näkökulmasta tulevan parlamentin keskeisiä teemoja.

Markkina-arvoltaan maailman suurimmat yritykset ovat digitaalisia alustaratkaisuja tarjoavia yrityksiä, eikä yksikään niistä tule EU:n alueelta. Euroopan epäonnistuminen globaalien digitaalisten palveluiden ja alustojen synnyttämisessä tai niiden houkuttelemisessa Eurooppaan tulee ottaa EU:ssa vakavasti, Palvelualojen työnantajat Palta korostaa.

Palta toivoo, että komissio toteuttaa perusteellisen arvioinnin, jossa tarkastellaan Euroopan digitaalisen toiminta- ja regulaatioympäristön kilpailukykyä erityisesti suhteessa Yhdysvaltoihin ja Kiinaan.

– Vaikka yhteiskunnat digitalisoituvat tekoälyn kiihdyttämänä valtavaa vauhtia, ei EU:n alueelle ole syntynyt saman mittaluokan digitaalisia toimijoita kuin Yhdysvaltoihin. Tästä on EU:n syytä olla huolissaan ja tukea lainsäädännöllä yritysten mahdollisuuksia kasvaa, toteaa Paltan elinkeinopolitiikan johtaja Tatu Rauhamäki.

Rauhamäki puhui Paltan kevätseminaarissa Helsingissä tänään keskiviikkona

Palvelualojen näkökulmasta tietosuoja-asetus on yksi keskeinen epävarmuutta luova sääntelykokonaisuus yritysten digipalveluiden kehittämisessä. Palvelualoilla erilaisten rekisterien ylläpitäminen ja henkilötietojen käsittely on välttämätöntä. Juuri hyväksytty tekoälyasetus ja sen toimeenpano luovat myös haasteita tekoälypohjaisten palveluiden kehittämiseen.

– Toivomme, että komissio uudistaa tietosuoja-asetusta siten, että sillä helpotetaan yhtenäisten GDPR-tulkintojen aikaansaamista, sekä henkilötietojen hyödyntämistä digitaalisten palveluiden kehittämisessä. Kansalaisten tietosuojan riittävä taso tulee tietenkin huomioida edelleen, jatkaa Rauhamäki.

Komission on Paltan mukaan panostettava olemassa olevan sääntelyn implementoinnin edistämiseen ja sen arviointiin, onko jo tehdyillä lainsäädäntöhankkeilla saavutettu niille asetetut tavoitteet. Uusien digi- tai datasäädösten esittämiseen tulee suhtautua erittäin varauksellisesti, arvioi Paltan puheenjohtaja, Telian toimitusjohtaja Heli Partanen

– Luottamus ja tietoturva ovat digitaalisten palveluiden ytimessä ja kansainväliset tietoliikenneyhteydet ovat tärkeitä Suomelle fyysisen saavutettavuuden rinnalla. Verkkoyhteyksiä on kehitettävä teknologianeutraalisti ja markkinalähtöisesti. EU:n kyberturvallisuuden koordinointia on parannettava ja yritysten rooli on myös huomioitava digihuoltovarmuuteen liittyvissä kysymyksissä, päättää Partanen.

Palvelualojen työnantajat Palta julkaisi EU-vaalitavoitteensa seminaarissa keskiviikkona. Kaikki tavoitteemme löydät nettisivuiltamme. Eurovaalit järjestetään kesäkuussa.

Lisätiedot:

Tatu Rauhamäki, elinkeinopolitiikan johtaja, Palvelualojen työnantajat PALTA ry
050 521 2907, tatu.rauhamaki@palta.fi

Tatu Rauhamäki

Johtaja, Elinkeinopolitiikka

Yksikön johtaja

tatu.rauhamaki@palta.fi