27.03.2024 -

Palta: Hallituksen työelämäuudistukset ovat välttämättömiä

, ,

Päivitetty 6.3. julkaistua tiedotetta uusilla tiedoilla 20.3. ja 27.3.

Keskiviikkona 27.3. SAK:laiset ammattiliitot ilmoittivat jatkavansa keskeytyksettä käynnissä olevia poliittisia lakkoja viikolla eteenpäin 7.4. saakka. Lakkorajat ja lakkokohteet pysyvät ennallaan.

SAK:laiset ammattiliitot ilmoittivat 20.3. jatkavansa käynnissä olevia poliittisia lakkoja viikolla 25.3.–1.4. Lakkokohteet ovat samoja kuin 11.3. alkaneessa kahden viikon lakkojaksossa. Lakkorajoja on kuitenkin tarkistettu, jotta mm. lentokoneiden polttoainekuljetukset jatkuvat lakosta huolimatta.

Keskiviikkona 6.3. SAK:laiset ammattiliitot ilmoittivat palvelualoille vaikuttavista kaksi viikkoa kestävistä poliittisista lakoista muun muassa rahdinkäsittelyssä ja tavarakuljetuksissa. Ammattiliitot haluavat kohdistaa suorat vaikutukset ja vahingot erityisesti elinkeinoelämän suuryrityksiin ja pyrkivät toimenpiteillään painostamaan myös työnantajia vaikuttamaan hallitukseen.

Palvelualojen työnantajat Palta pitää vakavana lakkojen vaikutuksia yrityksiin ja yhteiskuntaan.

– Ammattiliittojen viime kuukausina järjestämät hallituksen painostamiseen tarkoitetut toimet ja niiden vaikutukset ovat mittakaavassaan olleet jo täysin suhteettomia. Nyt ilmoitetut uudet lakot kärjistävät tilanteen vielä pidemmälle, työmarkkinajohtaja Minna Ääri Paltasta toteaa.

– Haastavassa taloudellisessa tilanteessamme yritykset ovat avainasemassa taloutemme kasvun ja kilpailukykymme tervehdyttämisessä; nyt lakkojen seurauksena monen yrityksen liiketominnalle aiheutuu valtavia menetyksiä. Pitkittyessään lakot vaarantavat yritysten liiketoimintaa ja sitä kautta myös työpaikkoja. Viime kädessä maksajiksi jäävät palkansaajat, jos yritysten on selviytyäkseen karsittava työpaikkoja.

Hallituksen tavoite julkisen talouden tasapainottamisesta ja kasvun edellytysten rakentamisesta koskee kaikkia toimijoita yhteiskunnassa, niin työnantajia kuin palkansaajia.

– Olemme tässä kaikki samassa veneessä ja hallitus toteuttaa nyt välttämättömäksi katsomiaan uudistuksia. Myös elinkeinoelämän yritykset puoltavat hallituksen työelämäuudistuksia ja seisovat niiden takana.

Lisätiedot
Työmarkkinajohtaja Minna Ääri, 040 559 0833, minna.aari@palta.fi
Palvelualojen työnantajat Palta