03.12.2020 -

Palta ja Demola Global selvittävät suomalaisyritysten liiketoimintamahdollisuuksia aasialaisilla alustoilla

, ,

Palvelualojen työnantajat Palta on käynnistänyt yhdessä suomalaisen palveluyrityksen Demola Globalin kanssa hankkeen, jossa selvitetään itäaasialaisten alustojen potentiaalia suomalaisyritysten kansainvälistymisessä. Projektin tavoitteena on tunnistaa etenkin palveluyrityksille hyödyllisiä kasvavia alustoja ja selvittää yhteistyömahdollisuuksia niiden kanssa. Tunnettuja aasialaisia alustoja ovat muun muassa kiinalaiset Alibaba, Baidu ja WeChat.

– Kaikkien tuntemat digijätit kuten Netflix, Google ja Amazon ovat jo pitkään muokanneet palveluliiketoimintaa. Alustoista on muodostunut monien palveluiden mahdollistajia ja liiketoiminnan uusia portinvartijoita, joiden kautta yritykset voivat saavuttaa nopeasti kansainväliset markkinat. Katse kannattaa kääntää yhdysvaltalaisten alustojen lisäksi Aasiaan, josta löytyy valtava liiketoimintapotentiaali, toteaa Paltan digitalisaatiosta ja innovaatioista vastaava asiantuntija Jari Konttinen.

– Alustat antavat monia mahdollisuuksia suomalaiselle osaamiselle ja teknologisille ratkaisuille. Koko Eurooppa on jäänyt alustataloudessa auttamattomasti jälkeen Kiinasta ja Yhdysvalloista. Nyt tulisikin vastaan taistelun sijasta pohtia sitä, miten hyödynnämme jo olemassa olevia digitaalisia alustoja suomalaisen palveluviennin hyväksi, Konttinen lisää.

Hankkeessa ympäri Aasiaa toimivat Demolan opiskelijatiimit etsivät yhdessä Demolan asiantuntijoiden kanssa ajankohtaisia signaaleja ja esimerkkejä itäaasialaisten kasvavien digialustojen hyödyntämisestä ja niiden vaikutuksista palveluliiketoimintaan​. Tavoitteena on selvittää, miten palveluliiketoiminta järjestäytyy alustoille, mitä portinvartijoita voidaan tunnistaa ja millaisia konkreettisia neuvoja voidaan antaa alustoihin kohdistuvan myynnin ja yhteistyön osalta.

– Kokoamme tiimeistämme aina monimuotoisia ja monialaisia. Näin saamme erilaiset osaamiset ja näkökulmat mahdollisimman laajasti käyttöön. Paikallisilta tiimeiltä saamme ajantasaista ja autenttista tietoa erilaisista trendeistä ja käytännön sovellutuksista. Tutkimamme alustat ovat heille tuttuja ja he käyttävät niitä arkielämässään, kertoo Demolan operatiivinen johtaja Janne Eskola.

Alustatalouden yritysten globaali markkina-arvo yli 4 biljoonaa

Tuoreen Etla-tutkimuksen mukaan digitalous tuo jo yli kymmenesosan Suomen bruttokansantuotteesta, ja korona todennäköisesti kiihdyttää digiloikkaa. Alustatalouden yritysten markkina-arvo oli globaalisti 4,3 biljoonaa dollaria jo vuonna 2016, ja kasvu on ollut voimakasta, selviää The Center for Global Enterprisen tutkimuksesta. Kärkisijaa alustabisneksessä pitää Pohjois-Amerikka, ja toisiksi suurin sekä nopeasti kasvava keskittymä löytyy Aasiasta.

Suomen viennistä kolmannes koostuu palveluista. Palveluviennin isoin erä ovat ICT-palvelut, kuten ohjelmistot ja tietojenkäsittelypalvelut. ICT-palveluiden vienti oli yhteensä 11,5 miljardia euroa viime vuonna, eli 12 prosenttia kaikesta Suomen viennistä. Paltan Konttisen mukaan potentiaalia on vielä paljon enempään, ja alustojen kautta tapahtuva kansainvälistyminen on tässä keskeisessä osassa.

Paltan ja Demolan hanke kytkeytyy lokakuussa julkaistuun työ- ja elinkeinoministeriön viennin ja kansainvälisen kasvun ohjelmaan. Ohjelman toimenpiteisiin kuuluu muun muassa kartoittaa palveluviennin tilannekuvaa ja markkinamahdollisuuksia globaalien alustojen osalta sekä kehittää palveluita alustojen kautta tapahtuvaan vientiin. Tässä työssä myös Palta on mukana. Demolan ja Paltan yhteishankkeen tulokset valmistuvat helmikuussa.

Lisätiedot:

Asiantuntija Jari Konttinen, +358 40 575 2081, jari.konttinen@palta.fi
Palvelualojen työnantajat Palta ry

COO Janne Eskola, +358 40 661 9940, janne@demola.net
Demola Global

Jari Konttinen

Johtava asiantuntija, Elinkeinopolitiikka

Digitalisaatio ja innovaatiot

jari.konttinen@palta.fi