19.10.2018 -

Palta ja JHL ovat sopineet uusista työehdoista yksityiseen kaupunkiraitioliikenteeseen

,

Kaupunkien raitioliikenteeseen saattaa jatkossa tulla entistä enemmän yksityisiä yrityksiä, kun liikennettä avataan kilpailulle. Tampereella raitiovaunuliikenne alkaa vuonna 2021, mitä ennen kilpailutetaan muun muassa liikenteen operointi. Alkuvaiheessa kilpailutus koskee noin 80 henkeä.

Liitot haluavat tukea kilpailutuksen onnistumista sillä, että Suomessa on jo valmiiksi alalle soveltuva työehtosopimus, joka lisäksi on vahvistettu yleissitovaksi.

– Helsingin raitioliikenteessä työehdoista on perinteisesti sovittu yhteistyössä työntekijöiden ja työnantajien kesken. Tätä perinnettä pitää jatkaa, vaikka työnantaja onkin yksityinen. Nyt solmittu työehtosopimus tarjoaa toimivan raamin uuden raitiotietoiminnan aloittamiselle ja yhteistoiminnalle, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine perustelee.

– Paltalla ja JHL:llä on ollut pitkään hyvää yhteistyötä junaliikenteessä, mistä saatuja kokemuksia voidaan hyödyntää tässä kevyemmässä raitioliikenteessä. Uudet ehdot onkin sovittu kevyemmän raitioliikenteen olosuhteet ja vaatimukset huomioiden, Paltan johtava asiantuntija Janne Laitinen kertoo.

Tampereen kaupunki on kannustanut osapuolia pääsemään yhteiseen neuvotteluratkaisuun.

Tampereen kaupunkiraideliikenteen työehtosopimus on ensimmäinen raitioliikenteen työehtosopimus, jota sovelletaan yksityisillä aloilla. Sopimus allekirjoitettiin kesäkuussa 2018 ja se on osa rautatiealan yleissitovaa työehtosopimusta. Uuteen sopimukseen on tuotu soveltuvin osin mm. työaikoihin liittyviä elementtejä HKL:n kuljettajasopimuksesta.

Lisätiedot:

Johtava asiantuntija Janne Laitinen, Palta, p. 040 779 8924, janne.laitinen@palta.fi

Puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine, JHL, p. 040 702 4772, paivi.niemi-laine@jhl.fi