02.04.2020 -

Palta ja JHL sopimukseen uudesta työehtosopimuksesta satama-alalle

, ,

Palvelualojen työnantajat Palta ry
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Palta ja JHL sopimukseen uudesta työehtosopimuksesta satama-alalle

Palvelualojen työnantajat Palta ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ovat sopineet satama-alaa koskevasta uudesta työehtosopimuksesta. Uusi työehtosopimus tuli voimaan 31.3.2020 ja Paltan jäsenyritykset alkoivat noudattaa sitä heti 1.4.2020 lukien. Työehtosopimus on voimassa 31.3.2022 saakka.

Uuden työehtosopimuksen osapuolet haluavat vahvistaa satama-alalla toimivien yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä ja sopia nimenomaan satamien käyttöön tarkoituksenmukaisista työehtosopimusmääräyksistä. Uuden työehtosopimuksen tavoitteena on käytäntöjen yhtenäistäminen satamissa sekä varautuminen vapautuneeseen kilpailuun alalla. Työehtosopimuksen soveltamisalan piiriin kuuluvat sekä satamat että satamapalveluyhtiöt.

– Paltan ja JHL:n tavoitteena oli luoda uusi nimenomaan satamien tarpeisiin paremmin vastaava työehtosopimus, joka on yhteinen sekä satamien työntekijöille että toimihenkilöille. Yhtenäiset työehdot ovat sekä työntekijän että työnantajan etu, toteavat Paltan asiantuntija Maarit Leppänen ja JHL:n sopimusasiantuntija Hannu Mattila.

Työehtosopimuksen voimaan tullessa henkilöstön työehtoja koskevat pääperiaatteet säilyvät pääosin ennallaan. Tämä koskee sekä työaikoja, palkkausta että vuosilomia. Työehtosopimuksen soveltamisala on laaja siten, että samoja ehtoja noudatetaan koko yrityksen henkilöstöön. Liitot viimeistelevät työryhmätyönä työaikoja ja palkkausta koskevat ehdot 30.10.2020 mennessä. Työehtosopimuksen piirissä olevien palkkoja korotetaan 1.6.2020 lukien 1,6 %:n suuruisella yleiskorotuksella. Työehtosopimusratkaisu on yleisen linjan mukainen.

Lisätiedot:

Maarit Leppänen, puh. 040 548 2734
Asiantuntija
Palvelualojen työnantajat Palta ry

Hannu Mattila, puh. 040 582 3631
Sopimusasiantuntija
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry