23.04.2020 -

Palta ja Kaupan liitto ehdottavat uutta restart-palkkatukea – tavoitteena lomautusten lyhentäminen ja irtisanomisten välttäminen

,

Koronakriisi on iskenyt rajulla tavalla palvelualoille ja kauppaan. Suuressa osassa yrityksiä koronatoimenpiteet ovat aiheuttaneet pahimmillaan syvän kassakriisin, joista palautuminen ilman suoraa tukea on äärimmäisen vaikeaa. Rajoituksista pahiten kärsineiden yritysten toiminta on pystyttävä uudelleenkäynnistämään välittömästi, kun rajoitustoimia päästään purkamaan.

Kaupan liitto ja Palta esittävät yhdessä restart-palkkatukea, joka kohdennettaisiin lomautuksia jo tehneille yrityksille. Tukea saavat yritykset sitoutuisivat lyhentämään tai olemaan jatkamatta lomautuksia rajoitusten vähitellen poistuessa ja yritystoiminnan käynnistyessä uudestaan.

Tukea maksettaisiin kertakorvauksena niille yrityksille, joiden henkilöstökulut ovat tippuneet alkuvuoden aikana vähintään 50 prosenttia. Tuki olisi automatisoitavissa ja valvottavissa tulorekisterin kautta saatavilla tiedoilla väärinkäytösten estämiseksi. Lomautusten lyhentämiseen ja irtisanomisten välttämiseen tähtäävä restart-tuki parantaisi työllisyyttä ja auttaisi yrityksiä pitämään osaavasta työvoimasta kiinni tilapäisen kriisin yli.

Yksityiset palvelualat ja kauppa työllistävät Suomessa noin 1,3 miljoonaa työntekijää, mikä on puolet kaikista työllisistä. Ilman kohdennettua lisätukea Suomea uhkaa työnantajaliittojen mukaan konkurssiaalto ja massatyöttömyys, mikä kurjistaisi merkittävästi jo ennestään ongelmissa olevaa julkista taloutta.

Kaupan liitto ja Palta edustavat yhteensä noin 9 000 yritystä, jotka työllistävät Suomessa noin 475 000 työntekijää.

Liittojen ehdotus restart-palkkatueksi


Lisätiedot:

Tatu Rauhamäki, puh. 050 521 2907
Elinkeinopolitiikan johtaja, Palvelualojen työnantajat Palta

Tuula Loikkanen, puh. 040 922 0750
Edunvalvontajohtaja, Kaupan liitto