20.04.2022 -

Palta pettyi Pron päätökseen hylätä ICT-alan sovintoesitys – Paltalta vihreää valoa

, , ,

Palvelualojen työnantajat Palta ja Ammattiliitto Pro antoivat tänään vastauksensa sovittelija Jukka Ahtelan tekemään ICT-alan toimihenkilöiden sovintoesitykseen. Pro ilmoitti hylkäävänsä sovintoehdotuksen, Palta sen sijaan olisi hyväksynyt esitetyn ratkaisun.  

– Olemme hyvin pettyneitä Pron päätökseen. Toivomme sovittelun jatkuvan mahdollisimman nopeasti, jotta lakko voitaisiin välttää, Paltan työmarkkinajohtaja Minna Ääri toteaa. 

Palta oli valmis hyväksymään esityksen ja on pettynyt, että Pro hylkäsi sen. Esitys ei sisältänyt lainkaan kirjauksia, jotka olisivat heikentäneet toimihenkilöiden työehtoja. Ehdotus myös sisälsi ratkaisun, jolla 0,1 prosentin korotus olisi suunnattu Pron toiveen mukaisesti nimenomaan alimpiin palkkaluokkiin. Sovintoesitys sisälsi useita yhteisiä työryhmiä työehtosopimuksen ja alan kehittämiseksi. Lisäksi esitys sisälsi muun muassa määräykset siitä, että tietyistä yksittäisistä asioista voisi sopia paikallisesti luottamushenkilön kanssa. 

Ammattiliitto Pro antoi 10.4.2022 ICT-alan toimihenkilöitä koskevan lakkovaroituksen. Työnseisauksen on ilmoitettu alkavan 25.4.2022 ja päättyvän 8.5.2022. 

 
Lisätiedot: 

Minna Ääri, p. 040 559 0833 
Johtaja, työmarkkinat 
 
Heidi Aho, p. 040 594 7098 
Asiantuntija  
 

Minna Ääri

Johtaja, Työmarkkinat

Yksikön johtaja

minna.aari@palta.fi

Heidi Aho

Asiantuntija, Työmarkkinat

Elokuva- ja TV-tuotantoala, energia-ICT-verkostoala, luottotieto- ja perintäala

heidi.aho@palta.fi