22.01.2020 -

Palta pitää taloushallintoalan liukumakieltoa vastuuttomana

, ,

Ammattiliitot ERTO ja Pro ovat ilmoittaneet liukumakiellosta taloushallintoalalle. Liukumakielto on ilmoitettu alkavaksi 22.1.2020 ja se on voimassa toistaiseksi. Toimenpiteellä ammattiliitot pyrkivät vauhdittamaan Paltan kanssa käynnissä olevia työehtosopimusneuvotteluita. Palta pitää toimia vastuuttomina eikä näe niiden millään tavoin edistävän neuvotteluja.

– Alan työehtosopimusneuvotteluita on käyty hyvässä hengessä, mutta neuvottelutulosta ei vielä ole saavutettu, johtuen lähinnä ammattiliittojen kovista vaatimuksista. Ilmoitettu liukumakielto ei vie neuvotteluja eteenpäin, Paltan neuvottelujohtaja Olli Nurminen sanoo.

– Jokainen alan työntekijä saa itse päättää, osallistuuko hän ERTOn ja Pron tempaukseen. Liukuvassa työajassa toimihenkilö päättää itse sovituissa liukumarajoissa työhöntuloaikansa sekä työstälähtöaikansa, ja siten myös työpäivänsä pituuden. Tämä pätee myös ammattiliittojen ilmoittaman liukumakiellon aikana. Mitään työntekijöihin kohdistettuja painostustoimenpiteitä ammattiliittojen taholta ei työpaikoilla tarvitse hyväksyä, Nurminen huomauttaa.

Lisätiedot:

Olli Nurminen, p. 040 730 8599
Neuvottelujohtaja
Palvelualojen työnantajat Palta ry