20.12.2021 -

Palta: Pron työtaistelutoimet rikkovat voimassa olevaa työehtosopimusta

, , ,

Ammattiliitto Pron ilmoittamat ITA ry:n jäsenten ylityö-, vuoronvaihto- ja komennustyökielto sekä 3.1.2022 alkavaksi ilmoitettu työnseisaus rikkovat lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen voimassa olevia määräyksiä. Palvelualojen työnantajat Palta vie Pron laittomat työtaistelutoimet ilmailutekniikan alalla käsiteltäväksi työtuomioistuimeen. Aiemmin tänään Palta antoi Prolle 20.12.2021 klo 12 saakka aikaa peräytyä ilmoittamistaan työtaisteluista ilman oikeudellisia seuraamuksia. Palta ei ole saanut Prolta vastausta.

– Pro jatkaa itsepäisesti ja tosiasioista piittaamatta häikäilemätöntä toimintaansa. Kyseessä on työntekijäjärjestöjen keskinäinen riita, jossa Pro keinolla millä hyvänsä pyrkii mukaan neuvottelupöytään, jossa se ei ole sopimusosapuolena. Pron jo käynnistämät työtaistelutoimenpiteet aiheuttavat vahinkoa alan yrityksille ja aiheuttavat turhaa huolta matkustajille. Toteutuessaan Pron työnseisaus lisäisi vahinkojen määrää ja sotkisi suomalaisten lomakauden matkat, Paltan työmarkkinajohtaja Minna Ääri sanoo.

Sopimusosapuolina lentoliikenteen palveluja koskevassa työehtosopimuksessa ovat Palta ja Ilmailualan Unioni IAU. Työehtosopimuksen nykyinen sopimuskausi on voimassa 15.3.2022 saakka.

– Työehtosopimuksessa olevan määräyksen mukaan myös alan työntekijät ovat sidottuja työehtosopimukseen koko sopimuskauden ajan. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka ITA ry:hyn kuuluvat työntekijät ovat kesken sopimuskauden liittyneet Pron jäseniksi, heidän tulee edelleen noudattaa työehtosopimusta. Niinikään työehtosopimuksekseen on kirjattu kielto rinnakkaissopimuksista, mikä tarkoittaa sitä, että ITA ry:n työntekijöille ei sopimuskauden aikana myöskään ole mahdollista tehdä omaa työehtosopimusta, kuten Pro on yhtenä vaihtoehtona esittänyt, Minna Ääri perustelee.

– Pro vaarantaa tällä toiminnallaan myös neuvottelusuhteensa Paltaan, mikä osaltaan vaikeuttaa koko käytävää neuvottelukierrosta.

Lisätiedot:
Työmarkkinajohtaja Minna Ääri, p. 040 559 0833 minna.aari@palta.fi
Palvelualojen työnantajat Palta ry

Minna Ääri

Johtaja, Työmarkkinat

Yksikön johtaja

minna.aari@palta.fi