25.05.2020 -

Palta: Pron ylityökielto ICT-alalle vastuuton

, ,

Ammattiliitto Pro ilmoitti 25.5.2020 ylityökiellosta ICT-alan toimihenkilöille. Ylityökiellon on ilmoitettu alkavan 26.5.2020 klo 6:00 ja jatkuvan 9.6.2020 klo 6:00 saakka. Syyksi työtaistelutoimenpiteelle Pro ilmoittaa työehtosopimusneuvottelujen vauhdittamisen.

Palta pitää Pron ilmoitusta käsittämättömänä ja todella vastuuttomana vallitsevassa tilanteessa.

– Ammattiliitto Prolla ei ole ollut minkäänlaista halua saattaa neuvotteluja päätökseen, vaan jälleen kerran ICT-alan neuvotteluissa ratkaisua etsitään vaikeimman kautta, Paltan toimialapäällikkö Anu Sajavaara harmittelee.

Ammattiliitto Pro on omassa tiedotteessaan todennut tavoittelevansa kiky-sopimuksen mukaisen 24 tunnin työajan pidennyksen poistamista ilman kustannusvaikutuksia. Tällä neuvottelukierroksella kiky-tuntien tilalle on lähes kaikilla sopimusaloilla neuvoteltu erilaisia työajan käyttöön liittyviä uusia järjestelyjä. Myös ICT-alalla työnantajapuoli on ollut valmis siihen, että kiky-tunnit muuntuvat osana kokonaisuutta. Kuten muissa jo tehdyissä sopimuksissa, Palta on lähtenyt siitä, että kiky-tuntien tilalla uudessa työehtosopimuksessa tulee olla erilaisia tasapainottavia elementtejä. Useita erilaisia vaihtoehtoisia ICT-alalle soveltuvia elementtejä on tarjottu Prolle. Työnantaja on esittänyt muun muassa, että työaikaa käytettäisiin toimihenkilöiden osaamisen kehittämiseen sekä työhyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpitoon.

– Pro ei ole suostunut hyväksymään ICT-alalla sellaisia ratkaisuja, jotka se on hyväksynyt muilla yleissitovilla sopimusaloilla. Kaikki sopimukseen tarvittavat ainekset ovat jo pöydässä. On vastuutonta, että Pro on päättänyt kriisiyttää neuvottelut näissä poikkeuksellisissa olosuhteissa, joissa tietoliikenneyhteyksien toimivuus on kriittisessä roolissa, Sajavaara paheksuu.

– Nyt tarvittaisiin työrauhaa ja vakautta sekä kaikkien osapuolten eteenpäin katsovaa yhteistyötä. Neuvotteluiden pitkittäminen ei ole myöskään toimihenkilöiden edun mukaista, koska toimihenkilöiden palkankorotusten ajankohta siirtyy eteenpäin. Myös kiky-tunnit ovat voimassa niin kauan kun vanhaa sopimusta sovelletaan.

Palta toivoo, että Pro osoittaa jatkossa kykenevänsä käymään neuvotteluja vastuullisella asenteella, ja että neuvottelutulokseen päästään mahdollisimman pian.

Lisätietoja:

Ei kuvaa

Anu Sajavaara

,

anu.sajavaara@palta.fi