04.09.2023 -

Palta: Suomi tarvitsee panostuksia tuottavuuteen ja kasvuun

Palvelualojen työnantajat Palta muistuttaa budjettiriihen alla, että Suomi tarvitsee tuottavuutta ja kasvua. Hallitusohjelma sisältää hyviä kirjauksia T&K-toimintaan panostamisesta ja digitalisaatiosta, mutta työvoimapulaan tarvitaan vielä vastauksia. Julkisen talouden tasapainottaminen ei onnistu vain säästöillä.

Palta pitää erittäin tärkeinä valtiovarainministeriön esityksessä olevia lisäyksiä tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitukseen, sekä niiden kohdentamista erityisesti yritysten T&K-toiminnan tukemiseen.

 – T&K-rahoituksella on merkittävä rooli paitsi palvelualoille, myös Suomen koko taloudelle. Rahoitus auttaa edistämään innovaatioita, teknologista kehitystä ja osaamista, jotka ovat keskeisiä tekijöitä talouden kasvulle, kilpailukyvylle ja kestävälle kehitykselle, toteaa elinkeinopolitiikan johtaja Tatu Rauhamäki Paltasta

Kasvu tarvitsee paitsi digi-investointeja, myös riittäviä panostuksia infrastruktuuriin

Hallitusohjelman kirjaukset digitalisaation edistämiseksi parantavat koko yhteiskunnan tuottavuutta, sekä mahdollistavat tärkeät päästövähennykset. Lainsäädäntötyön ohella tarvitaan kuitenkin myös rahallisia panostuksia, jotta kirjaukset etenevät käytäntöön.

Hallitus on edistämässä myös liikenne- ja logistiikka-alan digitalisaatiota ja automatisaatiota, uudenlaisten liiketoimintamallien syntymistä ja hyödyntämistä sekä liikennejärjestelmän tehokkuutta. Toimenpiteelle ei ole kuitenkaan esitetty rahoitusta.

– Ministeriöiden pohjaesityksissä perusväylänpidon ja investointien tasot eivät vastaa hallitusohjelman tavoitteita, joten odotamme riihestä ensimmäisiä päätöksiä liikenneinfran lisärahoituksesta ja uusista väylähankkeista valtion omaisuuden myyntituloilla, kuten hallitusohjelmassa on linjattu, jatkaa Rauhamäki.

Liikenteen ja logistiikan rahoitus on turvattava, sillä liikenteen ja logistiikan digitalisaatio on keskeinen tekijä liikenteen päästövähennysten saavuttamisessa ja Suomen logistisen kilpailukyvyn edistämisessä.

Ilman työvoimaa ei ole työtä tai kasvua

Orpon hallitusohjelmassa on sitouduttu tiivistämään työvoimaviranomaisen, palveluntuottajien ja yksityisten työnvälitysyritysten yhteistyötä helpottamalla työllistymiseen tarvittavan tiedon saatavuutta.

Budjetissa tulee selkeästi korvamerkitä työ- ja elinkeinoministeriölle resurssit tietojen liikkumisen digitaaliseen ratkaisuun osana TE-uudistuksen tietojärjestelmiin liittyvää kehittämistyötä. Lisäksi Palta odottaa kirjausta työnteko-oikeuksien laajentamisen käynnistämisestä jo tänä syksynä.

Hallitusohjelmassa on kirjattu tavoite nopeuttaa maahanmuuton oleskelulupaprosesseja. Palta muistuttaa, ettei tavoitteen saavuttaminen ole mahdollista ilman näkyviä panostuksia lupaprosessin automaatioon, digitaalisen asioinnin kehittämiseen sekä ylläpitoon. Maahanmuutossa digitaaliset prosessit sekä saumaton tiedonvaihto viranomaisten välillä eivät ole turvallisuusuhka, vaan mahdollisuus tehostaa julkista palvelua ja parantaa asiakaskokemusta. 

Tatu Rauhamäki

Johtaja, Elinkeinopolitiikka

Yksikön johtaja

tatu.rauhamaki@palta.fi