12.08.2019 -

Palta uudistaa toimintamalliaan – uusi organisaatio ja uusia nimityksiä

,

Palvelualojen työnantajat Palta uudistaa toimintamalliaan ja organisaatiotaan. Keskeisimmät muutokset ovat siirtyminen matriisiohjaukseen työmarkkinayksikössä, toimenkuvien monipuolistaminen, kehitystoimintojen johtamisen tehostaminen ja assistenttipalvelujen keskittäminen. Uudistusten tavoitteina ovat mm. organisaation sisäisen yhteistyön lisääminen, toimintatapojen joustavoittaminen, vaikuttamisen ja jäsenpalveluiden tehostaminen sekä resurssiohjauksen parantaminen. Muutoksiin ei sisälly henkilöstövähennyksiä.

– Toimintaympäristö kehittyy huimaa vauhtia. Nämä muutokset haastavat myös meitä uudistumaan. Uuden ja ketterämmän toimintamallin myötä pystymme entistä paremmin puhumaan palveluiden puolesta, rakentamaan tulevaisuuden työmarkkinoita ja tarjoamaan jäsenillemme aiempaakin parempia palveluja. Myös huippuosaavan henkilöstömme mahdollisuudet tehdä työtään monipuolisemmin ja kehittää omaa osaamistaan paranevat, Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto kertoo.

Osana uudistusta Paltan työmarkkinayksikön aiemmat sopimusryhmät puretaan ja toiminnassa siirrytään vastuualuepohjaiseen, matriisiin perustuvaan ohjausmalliin. Muutoksen myötä nykyiset työmarkkinapäälliköt Janne Laitinen, Olli Nurminen ja Hanne Salonen on nimitetty neuvottelujohtajiksi. Neuvottelujohtajat vastaavat omien vastuualueidensa työmarkkinatoiminnasta ja raportoivat Paltan työmarkkinayksikön johtajalle Kaj Schmidtille.

Finanssialayhteistyön kokonaisvastuu säilyy toimialapäällikkö Anu Sajavaaralla.

Osana Paltan toiminnan strategista jatkokehittämistä on kehitystoiminta keskitetty johtaja Anna Stormille, joka vastaa jatkossa viestintäyksikön johtamisen lisäksi myös koko organisaatiota koskevista kehityshankkeista.

Paltan assistenttipalveluista ja niiden kehittämisestä vastaa jatkossa kokonaisuudessaan hallintopäällikkö Auli Havas.

12.8.2019 Paltassa voimaan astuneet nimitykset:

  • Janne Laitinen, neuvottelujohtaja (logistiikka)
  • Olli Nurminen, neuvottelujohtaja (kulttuuri, viestintä ja tekniikka)
  • Hanne Salonen, neuvottelujohtaja (asiantuntija- ja yrityspalvelut)
  • Anna Storm, johtaja, viestintä ja kehitys

Lisätietoja: