07.11.2023 -

Paltan Aarto: Työmarkkinatilanteen ylikuumeneminen olisi vakava uhka Suomen taloudelle

,

Palvelualojen työnantajat Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto peräänkuuluttaa tämänhetkiseen työmarkkinatilanteeseen malttia ja kestävän keskusteluyhteyden rakentamista. Työllisyyden parantamiseen ja julkisen talouden vakauttamiseen tähtäävät hallitusohjelmakirjaukset ovat herättäneet kritiikkiä ja protesteja eri toimialoilla.

– Vaikka poliittiset mielenilmaukset ovat sinänsä laillisia, ne aiheuttavat suurta vahinkoa kohteeksi joutuville yrityksille. Tämä näkökulma on jäänyt vähälle julkisessa keskustelussa, Aarto huomauttaa.

Tuomas Aarto puhui tiistaina Paltan yhdistyskokouksen seminaarissa Helsingissä. Yhdistyskokous on Paltan ylin päättävä elin.

Tämänhetkinen tilanne on Aarton mukaan seurausta perinteiseen neuvottelujärjestelmään kohdistuneista, pitkään kasvaneista muutospaineista. Järjestelmä ei ole pystynyt reagoimaan maailman muutokseen ja yritysten tarpeiden eriytymiseen parhaalla mahdollisella tavalla.

Aarton mukaan nyt tulisi vastakkainasettelun lisäämisen sijaan keskittyä yhteisen tilannekuvan luomiseen, avoimeen dialogiin sekä nopeiden ja tehokkaiden ratkaisumallien löytämiseen työllisyyden parantamiseksi.

– Työmarkkinaosapuolten tulisi olla terveellä tavalla itsekriittisiä ja ottaa vastuuta pöydällä olevista kysymyksistä. Nykytilannetta leimaa vaihtoehdottomuus, joka ei ole vastaus maamme haasteisiin.

Tulokset paras lääke vastakkainasetteluun

Aarto huomauttaa, että nykyinen työmarkkinajärjestelmä hankkii olemassaolonsa oikeutuksen vain saamalla ratkaisuja aikaan. Työlainsäädännön kehittämisessä on ollut pitkä pysähtyneisyyden aika, eikä paikallinen sopiminen ole edennyt kaikilla aloilla toivotulla tavalla.

– Työmarkkinaosapuolilla on tulosvastuu. Tulokset ovat paras lääke vastakkainasettelua ja kritiikkiä vastaan. Nykyisen neuvottelujärjestelmän lisäarvo pitää pystyä osoittamaan joka päivä. Jos tässä ei onnistuta, on selvää, että muutosta lähdetään hakemaan muuta kautta.

– Työmarkkinatilanteen kärjistyminen ja lakkokierteen voimistuminen periaatteelliseksi riitelyksi olisi myrkkyä kansainvälisten kriisien ja suhdannehaasteiden vaivaamalle Suomen taloudelle. Tilannetta ei saa päästää entisestään ylikuumenemaan.

Sopiminen on ollut tähän saakka Suomen vahvuus, ja Aarto toivoo sen pitävän pintansa myös tulevaisuudessa. Nykyjärjestelmässä on paljon hyviä elementtejä, joita on edelleen kyettävä hyödyntämään, hän muistuttaa.

– Yhteistyön taitoja tarvitaan myös tulevaisuudessa, elämä ei lopu tähän hetkeen. Vastuullisuutta on se, että käydään vuoropuhelua erityisesti silloin, kun on vaikeaa, Aarto korostaa.

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Tuomas Aarto
puh. 040 152 0073