Paltan ekonomistit: Hallituksella on käyttämätön kortti taskussaan

Yksityisen palvelualan kevään liikevaihtokehitys oli pettymys. Myynnin ja henkilöstön määrän kasvu jatkuu kuitenkin ripeänä. Paltan tuoreen digitutkimuksen mukaan yritysten digipanostuksilla on suora yhteys kasvuun ja kansainvälistymiseen. Koko Suomea vaivaava pula osaajista hidastaa myös digiyritysten kasvua. Suomen hidastuvalla talouskasvulla on kovat rajoitteet. Hallitus voi kuitenkin päätöksillään edistää tuottavuutta ja talouskasvua panostamalla osaamiseen.

Yksityisen palvelualan liikevaihto kasvoi toisella neljänneksellä ennakoitua hitaammin, 5,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Logistiikan liikevaihdon kasvu kiihtyi heikentyneistä odotuksista ja hidastuneesta ulkomaankaupasta huolimatta. Yrityspalveluiden ja kuluttajapalveluiden liikevaihto nopeutui odotusten mukaisesti. Palveluyritysten tasaantuneista tulevaisuuden odotuksista huolimatta myynnin kasvu jatkuu loppuvuonna ripeänä ja henkilöstön määrä kasvaa.

Paltan tänään 28.8.2018 julkaiseman digitutkimuksen mukaan digitaalisuuden hyödyntäminen kytkeytyy vahvasti kasvuun ja kansainvälistymiseen. Kaikista palveluyrityksistä 43 prosentilla liiketoiminnan digitalisointi on osana strategisia tavoitteita. Voimakkaasti kasvavilla yrityksillä osuus nousee jo 72 prosenttiin. Taantuvat yritykset eivät sen sijaan näe digitalisaation merkitystä liiketoiminnalleen. Digitaalisuus madaltaa myös yritysten kansainvälistymisen kynnystä. Kokonaan digitaalisen tuotteen yrityksistä 53 prosenttia harkitsee kansainvälisen liiketoiminnan aloittamista tai laajentamista. Etenkin voimakkaasti kasvuhakuisten digiyritysten kasvua hidastaa pula osaajista.

– Yritysten digipanostuksilla on suora yhteys kasvuun ja kansainvälistymiseen. Palvelualoilla on ensimmäistä kertaa tuottavuutta kasvattava teknologia käytössään. Sillä voidaan nostaa koko Suomen tuottavuuskehitystä ja talouskasvua, mutta pula osaajista leikkaa yritysten kasvua, arvioi Paltan pääekonomisti Matti Paavonen.

Uusimpien tilastotietojen mukaan Suomen tuottavuuskehitys kääntyi kesällä takaisin pitkän aikavälin heikolle kasvu-uralle eli vain noin prosenttiin. Työpanoksestakaan ei ole talouden kasvattajaksi, sillä hidas väestönkasvu ja työmarkkinoiden osaajapula rajoittavat talouskasvua. Tuottavuus ei voi kasvaa ilman osaamista. Suomesta puuttuu nopean koulutuksen ja elinikäisen oppimisen markkina. Ilman osaajia yritysten kasvu ja tuottavuus jää heikoksi.

-Hallituksella on käyttämätön kortti. Osaaminen on se osa hitaan tuottavuuden ja talouskasvun ongelmaa, jonka hallitus voi päätöksillään ratkaista. Yritykset eivät pysty yksin ongelmaa ratkomaan, toteaa Paltan pääekonomisti Matti Paavonen.

Paltalla onkin selkeä viesti tänään alkaneeseen hallituksen budjettiriiheen.

-Valtiovarainministeriön budjettiesityksessä todetaan osaavan työvoiman olevan Suomen tärkein kilpailutekijä. Osaajapulasta on kuitenkin muodostunut jatkuvasti paheneva kasvun este. Odotamme budjettiriihestä panostuksia erityisesti nopeaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen, sanoo Paltan elinkeinopolitiikkaa johtava Tatu Rauhamäki.

 

Paltan ekonomisti Jouni Vihmo.

 

 

 

 

 

 

Linkki videoon tässä.

Lisätietoja:

Pääekonomisti Matti Paavonen, Palta, p. 050 534 2506

Johtaja Tatu Rauhamäki, elinkeinopolitiikka, Palta, p. 050 521 2907

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. Meillä on 1 900 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta ja on EK:n toiseksi suurin jäsenliitto.

Lisää aiheesta

Paltan ekonomistit: Kasvun hidastuminen yllättää yritykset

Talouden ennustaminen näyttää vaikeammalta kuin pitkään aikaan. Suomessa yritysten kasvu on vielä vahvaa, mutta näkymät ovat heikentyneet selvästi. Palvelualan yritysten kasvu ja työllistäminen ovat jatkuneet kesän jälkeen ripeänä. Arvioimme, että palvelujen kasvu jatkuu myös matalasuhdanteessa. Suomalaisten palvelujen vienti vetää jopa yli kansainvälisen kysyntäpotentiaalin.

PALTA ry budjettiriihestä: Hallituksen panostukset osaamiseen ja tulevaisuude...

Budjettiriihessä esiin nostetut, vielä tämän vuoden puolella lisäbudjetilla kohdistettavat panostukset jatkuvan oppimisen toteuttamiseen ovat hyvä alku. Toivottavaa olisi kuitenkin, että jatkuvan oppimisen reformiin suunnattaisiin tulevina vuosina lisää resursseja, joilla luotaisiin alustaa uudenlaiseen työelämälähtöiseen osaamisen kehittämiseen työurien aikana. Osaajapulaa on havaittavissa kaikilla palvelutoimialoilla.

Digitaloudesta kasvua 2018 -tutkimus: Asiakaskokemuksen merkitys on ymmärretty

Digitalisaation ratkaiseva merkitys ymmärretään palveluyrityksissä entistä laajemmin. Viidennes palveluyrityksistä kokee olevansa alansa digikehityksen eturintamassa. Lisäksi kolmannes seuraa ja pyrkii hyödyntämään kehitystä. Yrityksen kasvu kytkeytyy tulosten perusteella vahvasti digitaalisuuden hyödyntämiseen ja kansainvälistymiseen.

PALTA ry VM:n budjettiesityksestä: Osaavasta työvoimasta ja infrasta huolehdi...

Palta kannustaa hallitusta edelleen löytämään tulevassa budjettiriihessä keinoja työpaikkojen ja työvoiman kohtaannon parantamiseksi. Suunnitellut panostukset liikenneinfran kehittämiseen ovat askelia oikeaan suuntaan, sillä ne edistävät yhteiskunnan toiminta- ja kilpailukykyä. Myös digi-infran kilpailukykyyn tulisi kiinnittää huomiota.

Talouden timantti kaipaa hiomista

Kuvittele itsesi 1970-luvulle. Lasse Viren on pinkaissut neljännen kultansa. Radiossa soi Abba. Hippeily on taakse jäänyttä elämää, ja maailma on vakavoitunut kylmän sodan edessä. Öljykriisi nostattaa kaikkien niskakarvoja, sillä koko talous pyörii tavaran himon ja omistamisen ympärillä. Koska tavallisetkin tavarat ovat kalliita, tavaran valmistaminen on haluttu ja tavoiteltu osa globaalia työnjakoa. Pienemmässäkin pitäjässä tupruttaa tehtaan savupiippu.