24.09.2019 -

Paltan tuore ilmastolinjaus viitoittaa tietä vähähiilisyyteen

, , ,

Palvelualojen työnantajat PALTA on sitoutunut uudistamaan EU:n ja Suomen ilmastopolitiikkaa siten, että teemme oman osamme maailman keskilämpötilan nousun rajoittamiseksi 1,5 asteeseen. Palta tukee hallituksen asettamaa tavoitetta hiilineutraalista Suomesta vuoteen 2035 mennessä. EU:n ilmastotoimet on rakennettava siten, että koko unioni saavuttaa hiilineutraaliuden viimeistään 2050 mennessä. Paltan hallitus hyväksyi liiton ensimmäisen ilmastolinjauksen syyskuun kokouksessaan.

– Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimpia haasteita. Ainoastaan kestävä kasvu takaa riittävät resurssit niin kansalliseen kuin maailmanlaajuiseen ilmastonmuutoksen torjuntaan. Palvelut ovat ratkaiseva osa muutosta kohti vähähiilisyyttä, sillä palvelujen kasvu ja aineeton arvonluonti ovat ilmaston näkökulmasta kestävällä pohjalla, Paltan elinkeinopolitiikan johtaja Tatu Rauhamäki toteaa.

Linjaus toimii raamina Paltan ilmastotyön jatkotoimenpiteille ja niihin liittyville toimenpide-ehdotuksille.

– Palveluiden hiilikädenjälki on merkittävä ja jatkuvasti kasvava. Palveluvaltaistuminen ja kiertotalous, jossa omistamisen sijasta käytetään palveluita, vahvistavat kestävää kasvua entisestään, Rauhamäki kertoo. – Paltalla on tahto olla entistä vahvemmin mukana ilmastonmuutoksen torjunnassa. Haluamme yhdessä jäsenyritystemme kanssa olla luomassa ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden puolesta.

Paltan ilmastoteesit rakentuvat neljän sektorin ympärille: globaalin toimintaympäristön, puhtaan energiantuotannon, digitalisaation ja innovaatioiden sekä liikenteen ja logistiikan ympärille.  Paltan näkemyksen mukaan ilmastotavoitteiden saavuttaminen vaatii:

  • Kansainvälisiä päätöksiä – ilmasto on globaali

Kansainvälisillä päätöksillä on merkittävä rooli sekä ilmastotavoitteiden asettamisessa että vähähiilisiin ratkaisuihin kannustavan toimintaympäristön rakentamisessa.

  • Puhtaan energiantuotannon turvaamista

Vähäpäästöisen energian avulla rakennetaan sähköistyvää yhteiskuntaa. Energiatehokkuus ja fossiilisten polttoaineiden käytöstä luopuminen vähentävät päästöjä merkittävästi.

  • Panostuksia digitalisaatioon ja innovaatioihin

Digitalisaatio ja innovaatiot ovat keskeisessä roolissa ilmastonmuutoksen torjunnassa ja uusien päästövähennyksiin tähtäävien palveluratkaisujen mahdollistajana.

  • Vähäpäästöisen liikenteen ja logistiikan vauhdittamista

Liikenteen päästöjen vähentäminen on avainasemassa päästötavoitteiden saavuttamiseksi. Tarvitsemme pitkäjänteisen vision kokonaisliikennejärjestelmämme kehittämiseen.

Tutustu Paltan ilmastolinjaukseen kokonaisuudessaan