12.10.2023 -

Palvelualat aloittavat biodiversiteettitiekartan laatimisen – tavoitteena löytää keinot luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi

,

Palvelualojen työnantajat Palta aloittaa tiekarttatyön palvelualojen vaikutuksesta biodiversiteettiin eli luonnon monimuotoisuuteen. Tarkoituksena on lisätä ymmärrystä biodiversiteetin merkityksestä eri palvelualoilla, sekä toimijoiden mahdollisuuksista edistää luonnon monimuotoisuutta. Palvelualojen biodiversiteettitiekartan on tarkoitus valmistua keväällä 2024.

Laajemman ymmärryksen, sitoutumisen ja motivaatiota lisäävien toimien lisäksi tiekartta tukee jäsenyrityksiä merkittävien riippuvuuksien ja biodiversiteettivaikutusten tunnistamisessa sekä konkreettisen biodiversiteettityön suunnittelemisessa ja toteuttamisessa. Selvityksen toteuttaa AFRY Management Consulting ja ohjausryhmässä on mukana yrityksiä kaikilta Paltan edustamilta toimialoilta.

– Toivomme, että tiekartta luo pohjan palvelualojen toimijoiden biodiversiteettityölle tulevina vuosina. Tarkoituksena on tunnistaa palvelualojen merkittävimmät biodiversiteettivaikutukset ja riippuvuudet sekä suunnitella toimijoiden kanssa konkreettisia toimia biodiversiteettityön edistämiseksi, visioi asiantuntija Mikko Paloneva Paltasta.  

Tavoitteena biodiversiteettiä edistävä palveluala

Monilla palvelualoilla on poikkeuksellisen hyvät mahdollisuudet tukea yhteiskunnan ekologista siirtymää ja edistää luontopositiivisuutta. Konkreettisia vähennystoimia eli luontojalanjäljen pienentämiseen tähtääviä toimia on palvelualoilla suhteessa vähemmän kuin monilla muilla toimialoilla. Sen sijaan luontokädenjäljen kasvattaminen on palvelualoilla keskeisessä roolissa.

Esimerkiksi arkkitehti- ja suunnittelutoimistoissa alan vaikutusmahdollisuudet biodiversiteettiin, samoin kuin ympäristöön laajemminkin, on puhututtanut jo pitkään. Suunnitteluvaiheessa lyödään lukkoon moni luontokatoon ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvä asia, joihin on vaikea vaikuttaa jälkeenpäin. Siksi ne kannattaisi huomioida jo tilaus- ja suunnitteluvaiheessa.  

Erilaiset palvelut vaikuttavat jo nykyään positiivisesti yritysten hiilikädenjälkeen, sillä asiakkaiden kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää useiden erilaisten palvelujen avulla. Saman voidaan olettaa pätevän biodiversiteettiin, ja tiekartan toivotaan tarjoavan tarkempaa ymmärrystä palvelujen luontohyödyistä.

Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen vaatii kansainvälistä yhteistyötä

Suurimmat luontovaikutukset syntyvät usein ulkomailla arvoketjujen kautta, joten luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen vaatii kansainvälistä yhteistyötä. Viime vuosina luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen liittyvä kansanvälinen ja kansallinen ohjaus onkin kasvanut merkittävästi, mukaan lukien EU-tasoiset vaatimukset raportoida yritysten luontovaikutuksista.  

– Haluamme olla suunnannäyttäjänä kansainvälisessä biodiversiteettityössä palvelualojen kontekstissa. Olemme jo aiemmin tehneet paljon ilmasto- ja ympäristöteeman ympärillä ja biodiversiteettikartta on luonteva jatkumo palvelualojen vastuullisuustyöhön, päättää Paloneva.

Palta on uuden työn, digimurroksen ja tulevaisuuden työmarkkinoiden suunnannäyttäjä. Yhä nopeammin muuttuvassa maailmassa yhdistämme faktat, työmarkkinaosaamisen sekä vaikuttamisen taidot palvelutalouden ja Suomen parhaaksi. Palta on EK:n toiseksi suurin jäsenliitto ja edustamme yli 2 000 palvelualoilla toimivaa jäsentämme.

Lisätiedot:
asiantuntija Mikko Paloneva, Palvelualan työnantajat Palta, mikko.paloneva@palta.fi, p. 045 102 0160

Mikko Paloneva

Asiantuntija, Elinkeinopolitiikka

Ilmastopolitiikka ja kestävä kasvu

mikko.paloneva@palta.fi