08.02.2023 -

Palvelualoilla kivuttiin ennätystyöllisyyteen viime vuonna – nyt näkymät heikkenemässä selkeästi

,

Yksityisillä palvelualoilla työskenteli viime vuonna 1 028 000 ihmistä, mikä oli ennätyksellisen suuri luku, ja ylitti pandemiaa edeltäneen tason 59 000:lla. Myynti- ja henkilöstöodotukset ovat kuitenkin selkeästi hidastuneet, varoittaa Palvelualojen työnantajat Paltan pääekonomisti Martti Pykäri.

– Vuodenvaihteessa myyntiodotukset laskivat alle pitkän aikavälin keskiarvon. Hintamuutoksista puhdistetun myynnin määrän ennakoidaan kääntyvän laskuun. Myös henkilöstömäärän kasvuodotukset ovat maltillistuneet selvästi, Pykäri kommentoi.

– Vaikka työllisyys on korkealla ja avoimia työpaikkoja on ollut ennätysmäärin, työttömien määrä Suomessa on suuri. Työttömyysaste pysyy sitkeästi 7 prosentin pinnassa ja työttömiä oli viime vuonna enemmän kuin ennen pandemiaa vuonna 2019. Yksityisiltä palvelualoilta löytyisi töitä, ja monia palvelutoimialoja vaivaa henkilöstön kasvuodotusten heikkenemisestä huolimatta kroonistunut työvoimapula. Kohtaanto-ongelmat ja kannustinloukut ovat iso työllistymisen este, ja niitä tulisi ensi hallituskaudella purkaa muun muassa ansiosidonnaisen työttömyysturvan enimmäiskestoa lyhentämällä ja tuen tasoa porrastamalla sekä keventämällä ansiotuloverotusta kaikissa tuloluokissa, Pykäri sanoo.

Paltan mukaan työvoiman kohtaanto-ongelmaan tulee puuttua myös kannustamalla työvoimaa alueelliseen liikkuvuuteen Suomen sisällä esimerkiksi varmistamalla eri alueiden työvpoimapalveluiden sujuva yhteistyö. 

90 prosenttia uusista työpaikoista syntynyt 2000-luvulla yksityisiin palveluihin

Suomen talouden rakenne on muuttunut huomattavasti palveluvaltaisemmaksi viimeisten vuosikymmenten aikana. Kun 80-luvulla yksityiset palvelut toivat 25 prosenttia Suomen BKT:stä, nyt osuus on jo 41 prosenttia.

Elinkeinorakenteen muutos on näkynyt voimakkaasti 2000-luvun työllisyyskehityksessä. Työllisyys on kasvanut käytännössä vain yksityisissä palveluissa, ja viime vuosina myös julkisella sektorilla. Yhteensä yksityisiin palveluihin on syntynyt 2000-luvulla jo lähes 400 000 uutta työpaikkaa, mikä on 90 prosenttia kaikista uusista työpaikoista.

Uusista yrityksistä kaksi kolmasosaa syntyy yksityisille palvelualoille.

Uusista yrityksistä kaksi kolmasosaa syntyy yksityisille palvelualoille. Keskimäärin palveluyritysten määrä on kasvanut viime vuosina yli 25 000:lla vuosittain, ja viime vuonna aloille perustettiin lähes 27 000 uutta yritystä. Konkurssien määrä on tasaantunut pandemian jälkeen keskimääräiselle tasolle noin sadan palveluyrityksen konkurssiin vuodessa.

Palvelubarometri 2023

Paltan Palvelubarometri kokoaa yhteen yksityisten palvelualojen
tilannekatsauksen muun muassa palveluyritysten määrästä ja sen
kehityksestä, alojen työllisyydestä ja palveluiden ulkomaankaupan
keskeisistä luvuista.

Lataa Palvelubarometri

Lisätiedot: Martti Pykäri, pääekonomisti, Palvelualojen työnantajat Palta 
puh. 044 363 9353, martti.pykari@palta.fi 

Martti Pykäri

Pääekonomisti, johtaja, Tietopalvelut

Yksikön johtaja

martti.pykari@palta.fi