22.06.2020 -

Palvelualojen yritysten koronatilanne: kriisi ei ole ohi, tilanne heikentynyt edelleen erityisesti asiantuntijapalveluissa

Tuoreeseen kyselytutkimukseen vastanneista palvelualojen yrityksistä 64 % kertoi toukokuun liikevaihdon jääneen vuodentakaista pienemmäksi.​ Kesäkuussa liikevaihto supistuu edelleen 38 %:lla yrityksistä ja heinä-elokuussakin kolmasosalla  yrityksistä. Liikevaihto heikkenee kuitenkin nyt eri aloilla kuin aiemmin keväällä. ​

Kesäkuussa on odotettavissa jo palautumista kriisin alkuvaiheessa eniten kärsineillä aloilla, erityisesti henkilökohtaisissa palveluissa. Samalla viime vuodet vahvasti kasvaneilla asiantuntija-aloilla näkymät kuitenkin heikkenevät.

Kesäkuussa on odotettavissa jo palautumista kriisin alkuvaiheessa eniten kärsineillä aloilla, erityisesti henkilökohtaisissa palveluissa. Samalla viime vuodet vahvasti kasvaneilla asiantuntija-aloilla näkymät kuitenkin heikkenevät.

– Asiantuntija-aloilla ei ole näköpiirissä romahdusta, vaan ennemminkin asteittaista hiipumista. Koska näiden alojen taloudellinen merkitys on suuri, palvelualoilla ei kokonaisuutena ole odotettavissa nopeaa palautumista, Paltan pääekonomisti Martti Pykäri toteaa.​

Koronakriisin välittömät vaikutukset  kohdistuivat voimakkaimmin matkustamiseen, henkilöliikenteeseen ja henkilökohtaiseen kohtaamiseen perustuviin  palveluihin  kuten logistiikkaan, hallinto- ja tukipalveluihin, viihde- ja virkistysaloihin sekä muihin henkilökohtaisiin  palveluihin. Kyseisillä aloilla pahin pohjakosketus näyttää pääosin jääneen taakse, ja kesäkuusta eteenpäin liikevaihdon arvioidaan lähtevän toipumaan suuressa osassa yrityksistä. Toipuvillakin aloilla kesän liikevaihto jää kuitenkin vuodentakaisesta tasostaan.​

Monet asiantuntija-alat ovat vielä kevään ja alkukesän toimineet etätöiden ja vanhojen tilausten varassa. Nyt tilauskirjojen oheneminen alkaa kuitenkin näkyä ja liikevaihdon kehitys heikkenee.

Samaan aikaan koronakriisin vaikutukset ovat levinneet erilaisiin asiantuntijapalveluihin. Informaatio- ja viestintäpalvelut sekä yritys- ja asiantuntijapalvelut kattavat noin kaksi viidesosaa yksityisten palvelujen liikevaihdosta.

– Monet asiantuntija-alat ovat vielä kevään ja alkukesän toimineet etätöiden ja vanhojen tilausten varassa. Nyt tilauskirjojen oheneminen alkaa kuitenkin näkyä ja liikevaihdon kehitys heikkenee, Pykäri sanoo. ​

Lomauttavien yritysten määrä pysynyt samana, lomautettujen määrä vähenee

Lomautettavien henkilöiden määrä vähenee tulevina kuukausina, vaikka lomauttavien yritysten lukumäärä pysyykin lähes ennallaan: lomautukset koskevat pienempää osaa henkilöstöstä. Lomauttavat toimialat ovat pääosin samoja kriisialoja kuin tähänkin asti.​

– Lomauttavien yritysten lukumäärän säilyminen lähes ennallaan selittyy sillä, että kriisialoilla liikevaihdon ei odoteta vielä täysin elpyvän ja toisaalta sillä, että odotukset ovat suhteellisen heikot myös monella asiantuntija-alalla, Pykäri kuvailee.

Henkilöstövähennyksiä on tehty tai on todennäköisesti luvassa jopa joka neljännessä yrityksessä. Lisärekrytoinneista kertoi vain neljä prosenttia yrityksistä. ​

Puolessa yrityksistä ei rekrytoida lainkaan kesätyöntekijöitä. Joka kuudes yritys kertoi rekrytoivansa kesätyöntekijöitä normaalia vähemmän.

Paltan koronakysely 22.06.2020

Kyselyyn vastasi 148 Paltan jäsenyrityksen toimitusjohtajaa. Yritykset työllistävät yhteensä yli 25 000 ihmistä. Vastaajia oli kaikilta Paltan edustamilta palvelutoimialoilta: logistiikasta, yritys- ja asiantuntijapalveluista, teknisistä palveluista, viihde- ja virkistyspalveluista, hallinto- ja tukipalveluista, informaatio- ja viestintäpalveluista sekä muista palveluista. Kysely lähetettiin kaikkien Paltan jäsenyritysten toimitusjohtajille. Vastausaika oli 10.-12. kesäkuuta.

 

Lisätietoja: