28.09.2021 -

Palvelut toipuvat koronasta eri tahtiin: monilla palvelualoilla elpyminen yhä pahasti kesken

, , ,

Monilla palvelualoilla toipuminen koronakriisistä on yhä kesken, kertoo Palvelualojen työnantajat Paltan tuore suhdannekatsaus.

Yhteenveto: palvelualojen näkymät

  • Toipuminen on yhä pahasti kesken monilla palvelualoilla, selviää Paltan tuoreesta suhdannekatsauksesta. Yhteensä palvelualojen liikevaihto kasvaa Paltan ennusteen mukaan tänä vuonna noin 6 %, eikä loppuvuoden veto riitä kuromaan viime vuoden pudotusta.
  • Palveluviennin ennakoidaan kasvavan tänä vuonna vain pari prosenttia. Viime vuonna sen arvo laski jopa 16 % etenkin matkailuviennin romahduksen painamana.
  • Työllisyyskehitys on palvelualoilla eritahtista. Koronasta pahasti kärsineissä palveluissa viihteessä ja virkistyksessä, henkilöliikenteessä, matkatoimistoissa ja matkanjärjestäjillä sekä henkilökohtaisissa palveluissa työllisten määrän ennakoidaan olevan vielä ensi vuoden puolellakin tuhansia pakkasella verrattuna aikaan ennen koronaa. Yhteensä työllisten määrän ennakoidaan kuitenkin kasvavan palvelualoilla 22 000 työllisellä.

Koronasta rajusti kärsineillä Paltan edustamilla palvelualoilla liikenteessä ja logistiikassa, viihteessä ja virkistyksessä, matkatoimistoissa ja matkanjärjestäjillä sekä henkilökohtaisissa palveluissa työllisiä on edelleen 15 000 vähemmän kuin pandemian alkaessa. Näillä aloilla parannusta työllisyyslukuihin ei ole tänäkään vuonna luvassa. Ensi vuonna kuoppaa saadaan jo kurottua, mutta alojen työllisyys on vielä ensi vuoden puolellakin tuhansia miinuksella verrattuna aikaan ennen koronapandemiaa.

– Toipuminen eniten kärsineillä aloilla tulee olemaan pääosin hyvin hidasta. Liikenteessä ja logistiikassa liikevaihdon odotetaan nousevan tänä vuonna vain hieman alle kuusi prosenttia, kun se viime vuonna romahti viidenneksellä henkilöliikenteen vaikean tilanteen vuoksi. Myös matkailuala tulee elpymään hyvin hitaasti, Paltan pääekonomisti Martti Pykäri kertoo.

Kokonaisuutena palvelualojen liikevaihto kasvaa Paltan ennusteen mukaan tänä vuonna noin kuusi prosenttia, eikä loppuvuoden veto riitä kuromaan viime vuoden pudotusta. Suomen palveluviennin ennakoidaan kasvavan tänä vuonna vain pari prosenttia, kun viime vuonna sen arvo laski jopa kuudenneksella etenkin matkailuviennin romahduksen painamana. Viennin elpymistä joudutaan odottamaan ensi vuoteen.

”Suomessa matkailuun liittyvät tulot ovat romahtaneet korona-aikana kansainvälisesti vertaillen poikkeuksellisen rajusti.”

– Suomessa matkailuun liittyvät tulot ovat romahtaneet korona-aikana kansainvälisesti vertaillen poikkeuksellisen rajusti. Matkanjärjestäjien ja matkatoimistojen liikevaihto on edelleen yli 80 prosenttia pakkasella. Henkilöliikenteen romahdus on ollut ennennäkemätön. Alalta on kadonnut korona-aikana noin 9 000 työpaikkaa, ja vielä tänäkin vuonna työllisyyden ennakoidaan laskevan noin 3 000:lla. Suomen maahantulorajoitukset eivät ole enää perusteltuja, eikä niiden voimassaoloa tule enää jatkaa. Vaarana on, että menetämme muuten markkinaosuuksiamme kuljetuksessa ja matkailussa pysyvästi, Pykäri sanoo.

Pykärin mukaan myös kulttuuri-, viihde- ja virkistyspalveluissa elpyminen on pahasti kesken, eikä alalla vielä tänä vuonna tulla palaamaan koronaa edeltäneelle tasolle.

– Kohtalaisen nopea toipuminen on kuitenkin mahdollista, mutta se edellyttää kuluttajien luottamuksen palautumista. Palveluiden kulutus on saatava liikkeelle.

Palvelualojen työllisten ennakoidaan kasvavan ensi vuonna 22 000:lla, osaajapula vaivaa yhä useampaa yritystä

Palvelualojen työllisyyden ennakoidan kasvavan tänä vuonna 12 000:lla ja ensi vuonna 22 000:lla. Työllisyyden kehitys on kuitenkin vaarassa lässähtää laaja-alaiseen osaajapulaan. Pula osaavasta työvoimasta on kasvun este joka kolmannessa palvelualan yrityksessä. Erityisen suurta pula on muun muassa arkkitehti-, insinööri ja ohjelmistopalveluissa.

– Työvoimapulaa ei pystytä ratkomaan ilman ulkomaisia osaajia. Työperäistä maahanmuuttoa on edelleen helpotettava. Lupaprosessien sujuvoittamisen lisäksi tulijoiden perheiden tukipalveluihin tulee panostaa entistä paremmin. Lisäksi saatavuusharkinnasta tulisi luopua vähintäänkin suurimmilla tarvealoilla, Pykäri sanoo.

Viime vuonna palvelualojen työllisyys kasvoi yhteensä vain kahdella tuhannella, kun pandemiaa edeltäneinä kahtena vuotena työllisten määrä kasvoi yhteensä 46 000:lla. 2020 työllisyys kasvoi pääosin informaatio- ja viestintäpalveluissa sekä yritys- ja asiantuntijapalveluissa, joiden työllisten määrä on kasvanut läpi pandemian. Aloilla työllisten määrän odotetaan kasvavan myös tänä vuonna yhteensä noin 9 000:lla. Kasvua vetäneiden asiantuntija-alojen tahdin ennakoidaan kuitenkin hiipuvan vuoden loppua kohti.

– Eri palvelutoimialoilla elpyminen on hyvin eritahtista. Myös tulevalla neuvottelukierroksella on keskeistä huomioida eri alojen erityispiirteet. Paikallisten ratkaisujen merkitys korostuu entisestään.

Palvelujen suhdanteet -katsauksessa tarkastellaan yksityisten palveluiden suhdannekehitystä. Yksityiset palvelut työllistävät Suomessa yli miljoona ihmistä, ja ovat luoneet Suomeen 2000-luvulla yli 380 000 uutta työpaikkaa. Suhdannekatsauksessa on analysoitu liikenteen ja logistiikan, informaatio- ja viestintäpalveluiden, yritys- ja asiantuntijapalveluiden, hallinto- ja tukipalveluiden sekä muiden palvelualojen kehitystä lukuun ottamatta kauppaa, majoitus-, ravitsemus-, koulutus, terveys- ja sosiaalipalveluja. Palveluiden vientiluvut kattavat katsauksessa talouden kaikkien toimialojen ulkomaankaupan palveluiden osalta.

Tutustu Palvelujen suhdanteet -katsaukseen

Palvelujen suhdanteet 2/2021 – Palvelutalous takakaarteessa valottaa palvelutalouden talous-, työllisyys- ja vientinäkymiä vuosina 2021 ja 2022.

Lataa suhdannekatsaus

Lisätiedot:

Martti Pykäri, pääekonomisti, Palvelualojen työnantajat Palta
puh. 044 363 9353, martti.pykari@palta.fi

Martti Pykäri

Pääekonomisti, johtaja, Tietopalvelut

Yksikön johtaja

martti.pykari@palta.fi