27.03.2023 -

Palveluyritykset odottavat seuraavalta hallitukselta talouden tasapainottamista – Marinin hallitukselle arvosanaksi 6,5

,

Palveluyrityksille tärkeimmät politiikan osa-alueet ovat seuraavalla hallituskaudella julkisen talouden tasapaino ja veropolitiikka sekä työvoiman saatavuus ja osaaminen. Tämä selviää Palvelualojen työnantajat Paltan jäsenilleen toteuttamasta kyselystä. Vastaajien antamien kouluarvosanojen perusteella nykyhallituksen keskiarvoksi muodostui 6,5.

Julkinen talous ja veropolitiikka nousevat kolmen tärkeimmän politiikan osa-alueen joukkoon jopa 86 prosentilla vastaajista, kun arvioidaan seuraavalla hallituskaudella tarvittavia toimenpiteitä. Työvoiman saatavuuden ja osaamisen nostaa tärkeimpien aiheiden joukkoon kaksi kolmasosaa vastaajista, työelämän uudistamisen ja ilmaston vajaa puolet.  

– Suomen kestävyysvaje on vakava ja kasvava ongelma. Tästä kantavat huolta myös palveluyritykset laajalla rintamalla. Julkinen talous on saatava paremmin tasapainoon seuraavalla hallituskaudella. Aiheen merkitys on korostunut vaaleja kohti mentäessä koko ajan enemmän, Paltan elinkeinopolitiikan johtaja Tatu Rauhamäki sanoo.

”Suomen kestävyysvaje on vakava ja kasvava ongelma.”

Julkisen talouden tasapainon ja veropolitiikan merkitys palveluyrityksille on kasvanut vuodessa huomattavasti, jopa 25 prosenttiyksiköllä, sillä noin vuosi sitten toteutetussa vastaavassa kyselyssä sen nosti kolmen tärkeimmän politiikan osa-alueen joukkoon 61 prosenttia vastaajista. Muissa teemoissa vastaavia merkittäviä muutoksia ei vuodessa ole tapahtunut.

Paltan mukaan seuraavan hallituksen tulisi pohjasta riippumatta kohentaa julkisen talouden tasapainoa muun muassa työllisyysastetta nostamalla. Työnteon kannustimien lisääminen ansiosidonnaisen porrastamisella ja työvoiman tarjonnan lisääminen saatavuusharkinnan purkamisella olisivat tärkeitä ensiaskeleita. Palvelualoille syntyy uusia työpaikkoja ja työvoimapula on suuri. Väestön ikääntyminen ylläpitää työvoimapulaa myös heikentyvässä suhdannetilanteessa. Samalla se vähentää työllisten osuutta kansalaisista ja heikentää siten huoltosuhdetta. Tärkeitä toimenpiteitä palvelualoille ovat myös kunnianhimoisen ilmastopolitiikan jatkaminen sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiorahoituksen turvaaminen.

Palta kysyi jäsenyrityksiltään myös niiden arvioita Marinin hallituksen suoriutumisesta. Kouluarvosanoilla 4–10 mitattuna nykyhallituksen keskiarvoksi muodostui 6,5. Kyselyyn vastanneista palveluyrityksistä joka kolmas antoi arvosanaksi 7, joka viides 6 ja joka kuudes 8. Arvosteluasteikon ääripäistä nelosen tai vitosen nykyhallitukselle antoi viidesosa ja yhdeksikön tai kympin 7 prosenttia. Risuja annettiin yritysten vähäisestä huomioimisesta ja velanotosta, kehuja saa muun muassa yritysten tukeminen koronassa.

Poimintoja avoimista vastauksista Marinin hallituksesta:

”Hallitus ei ymmärrä palveluyritysten realiteetteja. Kokonaisveroaste on erittäin korkea”

”Kestävyysvaje unohtunut kokonaan. Valitettavasti isoja ja vaikeita uudistuksia ei tehdä pelkästään tukemalla ihmisiä ja ottamalla lisää velkaa.”

”Korona hoidettiin melko onnistuneesti, yrityksiä tuettiin.”

”Ei muutosta parempaan tai huonompaan”

Lisätietoa Paltan jäsenkyselystä

Kyselyyn vastasi 162 palveluyrityksen edustajaa Paltan edustamilla yksityisillä palvelualoilla liikenteessä ja logistiikassa, yritys- ja asiantuntijapalveluissa, hallinto- ja tukipalveluissa, informaatio- ja viestintäaloilla, teknisissä palveluissa, viihteessä ja virkistyksessä sekä muissa palveluissa. Kysely toteutettiin helmi-maaliskuussa 2023. Kyselyn otos ei ole tilastollisesti edustava, mutta tulokset ovat kuitenkin suuntaa antavasti yleistettävissä.

Lataa kyselyraportti

Lisätiedot:

Elinkeinopolitiikan johtaja Tatu Rauhamäki,
Palvelualojen työnantajat Palta
p. +358 50 521 2907
tatu.rauhamaki@palta.fi