09.11.2022 -

Palveluyrityksiltä merkittävä veropotti Suomelle

, ,

Palvelualojen työnantajat Paltan edustamilta yksityisiltä palvelualoilta kertyi viime vuonna 10,6 miljardia euroa verotuloja, kun mukaan lasketaan palveluyritysten Suomeen kerryttämät yhteisöverot, kiinteistöverot ja arvonlisäverot. Yhteisöveropotista Paltan edustamien palvelualojen yritykset maksoivat vajaan kolmasosan, yhteensä vajaat 2 miljardia euroa. OECD-maihin verrattuna Suomen kokonaisveroaste on huomattavasti keskiarvoa korkeampi.

Paltan edustamat palvelualat liikenne ja logistiikka, yritys- ja asiantuntijapalvelut, hallinto- ja tukipalvelut, informaatio ja viestintä, viihde ja virkistys, kiinteistöala sekä muut palvelut kattoivat kolmanneksen yhteisö-, arvonlisä-, kiinteistö- ja ympäristöverojen yhteenlasketusta kokonaiskertymästä, eli reilut 12 miljardia euroa. Ympäristöverojen osalta kyseessä on vuoden 2020 tieto. Lisäksi aloilla työskentelevien ihmisten palkoista maksettiin viime vuonna yhteensä 11,9 miljardia euroa ennakonpidätyksiä sekä pakollisia sosiaaliturvamaksuja.

Yhteensä vuonna 2021 Suomessa kerättiin veroja ja veroluonteisia maksuja yksityiseltä ja julkiselta sektorilta 108,2 miljardia euroa, mikä on 43 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Yksityiset palvelut ovat merkittävän verojalanjäljen lisäksi myös Suomen suurin työllistäjä – palvelualoilla työskentelee yli puolet koko yksityisestä sektorista, ja niille on 2000-luvulla syntynyt yli 330 000 uutta työpaikkaa.

– Perusluonteeltaan palvelut ovat työvoimaintensiivisiä. Työn verotuksella ja verokiilalla on aloilla suuri merkitys. Koska Suomessa työtä verotetaan ankarasti, liian moni jää työmarkkinoiden ulkopuolelle. Lisäksi Suomelle leimallinen jyrkkä progressio kannustaa lisätöiden sijaan pikemminkin osa-aikatyöhön ja heikentää asemaamme kansainvälisessä rekrytointikilpailussa, Paltan pääekonomisti Martti Pykäri sanoo.

– Korkeampaa työllisyyttä ja matalampaa työttömyyttä tavoiteltaessa sekä yritysten työllistämisedellytyksiä että työn vastaanottamisen kannustimia on parannettava verotusta keventämällä ja kannustinloukkuja purkamalla.    

Suomen kokonaisveroaste OECD-maiden keskiarvoa huomattavasti korkeampi

OECD-maissa kokonaisveroaste on vuosina 2015–2020 ollut keskimäärin 33,4 prosenttia, mikä on merkittävästi alhaisempi kuin Suomen 43 prosenttia. Esimerkiksi Alankomaissa veroaste oli 39,7 prosenttia, Norjassa 38,6 prosenttia ja Saksassa 38,3 prosenttia vuonna 2020.  

– Ruotsin veroaste on viime vuodet ollut keskimäärin noin prosenttiyksikön korkeampi kuin Suomessa, mutta laskusuunnassa, Pykäri sanoo.

Vuonna 2021 Ruotsin kokonaisveroaste oli maan tilastoviranomaisten mukaan 42,7 prosenttia.

Pykärin mukaan kokonaisveroasteiden vertailu antaa hyvän yleiskuvan eri maiden verotuksen tasosta, mutta muun muassa erilaisten tilastointierojen takia pilkuntarkka vertailu ei kannata.

Kuvassa taulukko, jossa eriteltynä kaikki eri palvelutoimialojen verotiedot.
Kuva: Eri verojen ja veroluonteisten maksujen kertymä toimialoittain.

Lue lisää aiheesta Martin blogitekstistä

Blogiin

Lisätiedot:

Pääekonomisti Martti Pykäri
Palvelualojen työnantajat Palta
puh. 044 363 9353

Martti Pykäri

Pääekonomisti, johtaja, Tietopalvelut

Yksikön johtaja

martti.pykari@palta.fi