15.10.2019 -

Postinjakelu tarvitsee joustavammat työehdot laadun ja kilpailukyvyn parantamiseksi

, ,

Palvelualojen työnantajat Palta ry & Posti Group Oyj
Mediatiedote 15.10.2019

Palvelualojen työnantajat Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarton mukaan Postin toiminnan joustavuuden lisääminen on Paltan ykköstavoitteena meneillään olevissa työehtosopimusneuvotteluissa Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU:n kanssa.

– Postin haasteena on, että sen jakelutoiminnassa noudatettava PAU:n työehtosopimus on liian jäykkä nykyiseen tilanteeseen, jossa Posti toimii markkinaehtoisesti kovassa kilpailussa ja Postin asiakkaat odottavat entistä enemmän joustavampia palveluita. Työehtojen joustavuutta lisäämällä voidaan parantaa toiminnan laatua ja asiakastyytyväisyyttä sekä mahdollistetaan Postin pärjääminen tulevaisuudessa, sanoo Aarto.

Asiakkaiden kaipaamaa joustavuutta on muuan muassa se, että myös Posti voi jakaa kirjeitä ja aikakausilehtiä aamun sanomalehtien jakelun yhteydessä. Tätä kirjeiden aamujakelua tekevät jo kaikki muut 16 jakeluyhtiötä, mutta Posti ei voi sitä tehdä, koska PAU:n kanssa tehty erillinen sopimus estää tämän. Palta on ilmoittanut, että jakelun yhdistämisen kieltoa koskevaa sopimusta ei enää jatketa.

– Olemme saaneet paljon palautetta lähettäjäasiakkailta, Medialiitolta, kuluttajilta ja päättäjiltä siitä, miksi kirjeiden ja aikakauslehtien jakelua ei voida yhdistää sanomalehtien varhaisjakelun yhteyteen kuten kilpailijamme tekevät. Asiakkaille tämä muutos olisi myönteinen. Muutoksen myötä asiakkaat voisivat saada esimerkiksi Talouselämän ja Suomen Kuvalehden jo aamukahvipöytään, korostaa postipalveluista vastaava johtaja Yrjö Eskola Postista.

Joustavuutta haetaan myös työvuorosuunnitteluun, jossa työvuorot nyt lyödään lukkoon 5-6 viikkoa etukäteen ja muutosten tekeminen on vaikeaa. Postin haasteena on se, että asiakkaiden tarpeet muuttuvat päivissä ja nopeimmillaan jopa tunneissa.

– Haluamme vastata asiakkaiden nopeasti muuttuviin tarpeisiin päivä- ja viikkotasolla sekä ruuhka- ja sesonkihuippuina. Joustavampi työvuorosuunnittelu auttaisi vastaamaan näihin tarpeisiin, uskoo Eskola.

Myös paikallista sopimista halutaan lisätä. Paikallisessa sopimisessa työntekijät pääsevät itse paremmin vaikuttamaan omaan työrytmiinsä ja työn tekemisen malleihin.

Neuvottelutilanne on lukkiutunut

Jakelualalla on käytössä tällä hetkellä kaksi eri työehtosopimusta. Posti noudattaa ainoana yhtiönä postinjakelussa PAU:n työehtosopimusta muiden jakeluyhtiöiden toimiessa Teollisuusliiton Jakelua koskevalla työehtosopimuksella. Paltan tavoitteena on korvata nykyiset tes-määräykset soveltuvin osin Jakelualan työehtosopimuksen määräyksillä siten, etteivät henkilökohtaiset palkat laske sopimuskaudella. Oma sopimusala säilyisi ja uusien määräysten siirtymäsäännökset rakennettaisiin yhdessä. Tavoitteena ovat kilpailijoita vastaavat työehdot.

Neuvottelutilanne Paltan ja PAU:n välillä on tällä hetkellä lukkiutunut. PAU ilmoitti eilen tiedotteessaan kokoontuvansa keskiviikkona tekemään työtaistelupäätökset neuvottelujen vauhdittamiseksi. Aarto on huolissaan tilanteen kärjistymisestä.

– Posti on postimäärän rajun vähentymisen takia hyvin haastavassa tilanteessa ja seuraavina vuosina kirjemäärän lasku kiihtyy entisestään. Työtaistelut ovat väärä tapa ratkaista postialan työpaikkojen säilyttämistä, Tuomas Aarto toteaa.

Paltan ja PAU:n välisten neuvottelujen piirissä on noin 10 000 henkilöä, joista suurin osa toimii postinjakelutehtävissä. Työehtosopimusneuvottelut jatkuvat seuraavan kerran torstaina 17.10. Voimassa oleva työehtosopimus on voimassa lokakuun loppuun.


Lisätietoja: