09.06.2020 -

Pro yrittää hyödyntää koronakriisiä ICT-alan tes-neuvotteluissa

, ,

ICT-alan toimihenkilöitä koskevia neuvotteluja on käyty marraskuusta 2019 lähtien. Uusi sopimus syntyy vain neuvottelemalla, ei luottamusta rapauttavilla työtaisteluilla. Pron toiminta ICT-alalla ei edusta vastuullista työmarkkinatoimintaa.

ICT-alan toimihenkilöiden työehtosopimusneuvotteluja käytiin Paltan ja Ammattiliitto Pron välillä viimeksi 19.-20.5. Tällöin neuvotteluissa ei päästy ratkaisuun ja Pro totesi, että neuvotteluiden jatko jää uuden ilmoituksen varaan. Uusien neuvotteluaikojen sopimisen sijaan Pro yllättäen ilmoittikin kahden viikon ylityökiellosta 25.5.2020. Syyksi työtaistelutoimenpiteelle Pro ilmoitti työehtosopimusneuvottelujen vauhdittamisen. Pro ei ole kuitenkaan ollut missään yhteydessä Paltaan neuvottelujen jatkamiseksi. Sen sijaan Pro ilmoitti tänään uudesta ylityökiellosta, joka alkaa tänään tiistaina 9.6.2020 klo 16 ja päättyy maanantaina 3.8. klo 6. Ylityökiellon kerrotaan nyt koskevan myös varallaoloa, mikä vaikeuttaa ja hidastaa viankorjausta yhteiskunnan kannalta kriittisissä toiminnoissa.

– Pro viestii olevansa vastuullinen ammattiliitto. Tästä huolimatta Pro on ilmoittanut koko kesän jatkuvasta alaa olennaisesti häiritsevästä ylityökiellosta. Vastuullista ei ole vaarantaa yhteiskunnan välttämättömien tietoliikenneyhteyksien toimintaa työtaistelutoimenpiteillä erityisesti tässä tilanteessa, jossa monet ovat etätöissä täysin riippuvaisia yhteyksien toimivuudesta, Paltan toimialapäällikkö Anu Sajavaara toteaa.

Palta on tehnyt neuvottelujen kuluessa useita erilaisia esityksiä nimenomaan ICT-alan omista lähtökohdista. Vastaavia esityksiä Pro on hyväksynyt muilla yleissitovilla sopimusaloillaan. Lähes kaikilla muilla sopimusaloilla neuvottelut on saatu kevään aikana päätökseen poikkeusoloista huolimatta. Pro hakee ICT-alalla jälleen kerran perusteettomasti muita parempaa sopimusratkaisua. Tämä osoittaa täydellistä välinpitämättömyyttä yleisestä työmarkkina- ja taloustilanteesta sekä kansalaisten ja yritysten ahdingosta.

Pro kertoo tavoittelevansa kiky-sopimuksen mukaisen 24 tunnin työajan pidennyksen poistamista ilman, että poistamista kompensoidaan millään tavalla. Kaikilla muilla sopimusaloilla kiky-tunnit on korvattu muilla kustannusvaikutteisilla työehtosopimusmuutoksilla, jotka edistävät kilpailukykyä ja työllisyyttä jatkossakin. Palta ihmettelee, miksi Pro katsoo ICT-alan toimihenkilöiden olevan erityisasemassa verrattuna muihin Pron tekemien työehtosopimusten piirissä oleviin toimihenkilöihin nähden.

Pron vitkastelu neuvotteluissa tarkoittaa ICT-alan toimihenkilöiden kannalta sitä, että kiky-tunteja voidaan edelleen teettää kuten ennenkin. Lisäksi toimihenkilöiden palkankorotukset viivästyvät suhteessa siihen, miten monella muulla yleissitovalla alalla palkankorotukset tulevat. Monet perheet ovat kärsineet jo lomautuksista ja irtisanomisista, joten on hämmästyttävää, että Pro haluaa entisestään heikentää perheiden tilannetta pyrkimällä estämään lisäansioiden hankkimisen ylitöillä. Neuvotteluiden venyminen saattaa tarkoittaa myös sitä, että viime talvena erilaisissa olosuhteissa syntyneen yleisen linjan tasoista palkkaratkaisua ei voida taloustilanteen heikentyessä enää myöhemmin tehdä.

Palta on valmis jatkamaan neuvotteluja heti kun Pro kykenee jatkamaan neuvotteluja. Sopimus olisi mahdollista saada valmiiksi yleisen linjan mukaisesti vielä ennen kesälomia, jos Pro palaa neuvottelupöytään.

Lisätietoja:

Ei kuvaa

Anu Sajavaara

,

anu.sajavaara@palta.fi