17.12.2021 -

Prolta lakkovaroitus ilmailualan teknisille – yritykset ay-järjestöjen kiistan kärsijöinä

, , ,

Ammattiliitto Pro ilmoitti 17.12.2021 työnseisauksesta Ilmailutekniikan ammattiyhdistys ITA ry:n jäsenille. Työnseisauksen ilmoitettiin alkavan 3.1.2022 klo 06:00 ja kestävän 17.1.2022 klo 06:00 asti. Seisauksen piirissä Pro kertoo olevan kaikkien teknisten työntekijöiden ja ITA ry:n jäsenten näissä yrityksissä: Finnair Oy, Finnair Technical Services Oy, TCR Oy, Ga Telesis Oy, Hub Logistics Oy ja Swissport Oy.

Aiemmin Pro on 3.12.2021 ilmoittanut 19.12.2021 klo 00:01 alkavasta ITA ry:n jäsenten ylityö-, vuoronvaihto- ja komennustyökiellosta kaikkien niiden yhtiöiden toimipaikoissa, joissa ITA ry:n jäseniä työskentelee.

Työtaistelutoimenpiteillä Pro pyrkii vaikuttamaan yrityksiin päästäkseen mukaan lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen neuvotteluihin.

– On vaikea löytää ymmärrystä Pron työtaistelutoimille. Kyseessä on ennen muuta ay-järjestöjen keskinäinen kiista siitä, mikä liitto alan työntekijöitä edustaa työehtosopimusneuvotteluissa. Kärsijöiksi tässä kiistassa joutuvat ilmailualan yritykset ja viime kädessä matkustajat. Työtaistelutoimien ajoittaminen matkustukseltaan vilkkaaseen vuodenvaihteeseen, etenkin taas pahentuneessa koronatilanteessa, osoittaa piittaamattomuutta Pron taholta, sanoo työnantajapuolta edustava neuvottelujohtaja Pasi Vuorio Palvelualojen työnantajat Paltasta.

Lentoliikenteen palveluja koskevassa yleissitovassa työehtosopimuksessa sopijaosapuolina ovat Palta ja Ilmailualan Unioni IAU. Työehtosopimusneuvotteluissa voivat olla mukana ainoastaan työehtosopimuksessa osapuolena oleva liitto ja siihen kuuluvat luottamusmiehet. Pro ry tai sen alayhdistys ITA ry ei ole näissä neuvotteluissa osapuolena.

Lisätiedot:

Neuvottelujohtaja Pasi Vuorio, 0400 949 082, pasi.vuorio@palta.fi
Palvelualojen työnantajat Palta ry

Pasi Vuorio

Neuvottelujohtaja, Työmarkkinat

Yritys- ja asiantuntijapalvelut -vastuualueen vetäjä

pasi.vuorio@palta.fi