30.10.2020 -

Pron häikäilemätön toiminta jatkuu Kotidata-tapauksessa: jälleen lakkoja ICT-alalle

, ,

Pron ilmoittamat lakot alkavat keskiviikkona 4.11.2020 klo 6.00 ja päättyvät perjantaina 6.11. klo 23.59. Edellisen kerran Pro lakkoili samasta asiasta elokuun lopulla.

Pro on vaatinut, että Kaupan alan työehtosopimukseen sidottu Suomen Kotidata Oy noudattaisi Kaupan liiton työehtosopimuksen sijasta ICT-alan toimihenkilöiden työehtosopimusta. Työtuomioistuin totesi 3.9.2020 antamassaan ratkaisussa yksimielisesti kaupan alan työehtosopimuksen oikeaksi työehtosopimukseksi Kotidatassa.

Kotidata on kaupan alan yritys, jolla on asiakkaina teleoperaattoreita, mutta myös muita yrityksiä useilta eri aloilta. Asiakasyritysten toimiala ei kuitenkaan määritä yrityksen soveltamaa työehtosopimusta, vaan yrityksen oma päätoimiala. Pro yrittää vaikuttaa sovellettavaan työehtosopimukseen painostamalla tukilakoilla operaattoreita, jotta nämä puolestaan painostaisivat Kotidataa noudattamaan ICT-alan työehtosopimuksen mukaisia työsuhteen ehtoja.

– Ratkaisuja on etsitty useiden viikkojen ajan sekä yritystasolla henkilöstön kanssa käydyissä keskusteluissa että valtakunnansovittelijan toimistossa. Pro on hylännyt kaikki esitetyt ratkaisuvaihtoehdot. Pro ei näytä kunnioittavan edes työtuomioistuimen ratkaisua eikä myöskään työnantajan järjestäytymisvapautta, Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto sanoo.

Palta pitää Pron toimintaa käsittämättömänä ja vastuuttomana. Pron tavoitteena näyttää olevan ICT-alan työehtosopimuksen soveltamisalan laajentaminen toisen työntekijäliiton reviirille ja asianmukaisesti valitun toisen liiton luottamusmiehen syrjäyttäminen. Tällaisella toiminnallaan Pro vaarantaa työmarkkinajärjestelmän toimivuuden.

– Pron toiminta asettaa koko työehtosopimusjärjestelmän kyseenalaiseen valoon. Sopimusten tekemisen idea on, että niillä saavutetaan työrauha. Tällä hetkellä työrauha on kuitenkin vain teoreettinen, koska siitä riippumatta ammattiliitot mellastavat mielensä mukaan, mikäli näkevät sen tukevan omia tavoitteitaan. Tähän vaikuttaa osaltaan myös löperö lainsäädäntömme. Voidaan perustellusti kysyä, mikä on työehtosopimusten tekemisellä näissä olosuhteissa saavutettu hyöty, Aarto toteaa.

– Tukilakoilla aiheutetaan vahinkoa yrityksille ja niiden asiakkaille. Yritysten oikeusturva näyttää olevan täysin olematon ja yhteiskunnan kyky ryhtyä havaittujen epäkohtien korjaamiseen heikko, sillä nykyinen työrauhajärjestelmä on täysin hampaaton tällaisten työmarkkinahäiriköiden taltuttamisessa.

Kaupan liiton jäsenen Kotidatan päätoimiala on tietokoneiden, niiden oheislaitteiden ja ohjelmistojen vähittäiskauppa. ICT-alan työehtosopimusta ei ole tarkoitettu tällaiseen toimialaan. ICT-alan työehtosopimusta sovelletaan ICT-alalla toimivissa Paltan jäsenyrityksissä.

– Työehtosopimuksen soveltamista ei määrittele ammattiliiton yksipuolinen sanelu ja lakkoilu. Työtuomioistuin on Kotidatan asian ratkaissut ja myös Pron pitäisi tätä kunnioittaa. Toistuva lakkoilu Kotidatassa ja laajat tukilakot operaattoreissa työrauhan vallitessa romuttavat Pron uskottavuuden sopimuskumppanina, Tuomas Aarto jatkaa.