27.01.2022 -

Puolet palveluyrityksistä toimii osana jotakin liiketoimintaekosysteemiä – valtaosa tähtää digitalisaation parempaan hyödyntämiseen

Puolet palveluyrityksistä toimii osana liiketoimintaekosysteemiä tai verkostomaisessa yhteistyössä muiden kanssa, selviää Palvelualojen työnantajat Paltan tuoreesta Ekosysteemit palvelualoilla -selvityksestä. Yhdeksän kymmenestä ekosysteemissä toimivasta yrityksestä tähtää sen avulla digitalisaation parempaan hyödyntämiseen.

Paltan teettämän ja Innolinkin toteuttaman kyselyn mukaan kansainvälinen liiketoiminta, yrityksen voimakas kasvuhakuisuus sekä korkea digitalisaation aste korreloivat vahvasti ekosysteemimäisen toiminnan kanssa. Voimakkaan kasvuhakuisista palveluyrityksistä jopa 75 prosenttia toimii osana jotakin ekosysteemiä.

Yhdeksän kymmenestä ekosysteemissä toimivasta yrityksestä tähtää sen avulla digitalisaation parempaan hyödyntämiseen. Suurin osa kertoo ekosysteemitoiminnan tähtäävän tietomallien yhteensovittamiseen tai yhteisen digialustan kehittämiseen muiden kanssa. Tämän jälkeen tärkeimmät teemat ovat tekoälyn, automaation tai ohjelmistorobotiikan kehittäminen.

Yhdeksän kymmenestä ekosysteemissä toimivasta yrityksestä tähtää sen avulla digitalisaation parempaan hyödyntämiseen.

– Hyvin usein ekosysteemikehitykseen liittyy jonkinlaisen digitaalisen alustan kehittäminen, jossa dataa voidaan jakaa tai hyödyntää yhteisesti sovituin periaattein. Esimerkkejä tällaisista palveluekosysteemeistä Suomessa ovat vaikkapa MaaS Global ja Wolt. Sen lisäksi globaalien digijättien alustojen varaan rakennetaan omia palvelutuotteita, johtava asiantuntija Jari Konttinen Paltasta kertoo.

Lähes kolmannes palvelualojen yrityksistä kertookin tuottavansa nyt tai tulevaisuudessa jonkin digitaalisen alustan päälle omaa lisäarvoa tai palvelua, jota he tarjoavat asiakkailleen. Joka kymmenes kertoo tuottavansa palvelua yhdessä muiden toimijoiden kanssa. 

– Korona-aika on vauhdittanut digitalisaatiota entisestään ja lisännyt merkittävästi digitaalisten palveluiden kuluttamista. Yhteensä digipalveluita käyttäneiden suomalaisten määrä on kasvanut korona-aikana jopa 17 prosenttiyksikköä. Myös kansainvälinen kilpailu kiihtyy erityisesti digitaalisissa palveluissa. Jatkossa kehittämisrahoitusta ja -toimenpiteitä tulisi suunnata Suomessa entistä enemmän digitalisaatiota vahvistavien palveluekosysteemien kehittämiseen, Konttinen sanoo.

Hankkeessa selvitettiin ekosysteemiaihioita muun muassa matkailussa, taloushallinnossa ja arkkitehtisuunnittelualalla

Palta selvitti työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamassa hankkeessa palveluliiketoimintaan liittyviä liiketoimintaekosysteemejä ja analysoi palvelualojen yritysten verkostomaista liiketoimintaa. Lisäksi hankkeessa selvitettiin ja tunnistettiin, millaisia uusia, tuottavuuden parantamiseen tai uuden liiketoiminnan synnyttämiseen tähtääviä ekosysteemiaihioita voitaisiin kehittää esimerkiksi matkailualalla, taloushallinnossa ja arkkitehtisuunnittelualalla.

Liiketoimintaekosysteemillä tarkoitetaan eri toimijoiden muodostamaa verkostoa, jossa eri osapuolet tuottavat itsenäisesti jotakin osaratkaisua. Yhdessä nämä ratkaisut vastaavat asiakastarpeeseen tavalla, jolla ekosysteemin yritykset eivät välttämättä yksin pystyisi vastaamaan.

Osana hanketta Palta toteutti yhdessä Innolinkin kanssa kaksi kyselytutkimusta puhelinhaastatteluina sekä syvähaastatteluita palvelualojen yrityksille. Kaikki vastaajat olivat vähintään 10 henkeä työllistäviä yrityksiä yksityisiltä palvelualoilta. Kyselyt toteutettiin huhti-kesäkuussa sekä elokuussa ja yhteensä vastaajia oli 500.

Lisätiedot:

Jari Konttinen, johtava asiantuntija, digitalisaatio ja innovaatiot
Palvelualojen työnantajat Palta
puh. 040 575 2081 / jari.konttinen@palta.fi

Jari Konttinen

Johtava asiantuntija, Elinkeinopolitiikka

Digitalisaatio ja innovaatiot

jari.konttinen@palta.fi