31.03.2020 -

Rahoitusalalle uusi työehtosopimus – osaamisen kehittäminen keskiössä

, ,

Palvelualojen työnantajat Palta ry:n, Ammattiliitto Pro ry:n, Ylemmät toimihenkilöt YTN:n sekä Ammattiliitto Unio ry:n välinen rahoitusalan uusi työehtosopimus on tänään hyväksytty kaikkien sopijaosapuolten hallinnoissa.

Työehtosopimuskausi on 25 kuukautta ja päättyy 28.2.2022. Sopimus on yleisen linjan mukainen ja palkkoja korotetaan 25 kuukauden aikana 3,3 %:lla. Sopimuskorotuksesta puolet on yleiskorotusta ja puolet ns. palkkakeskusteluerää, jota maksetaan palkkakeskustelujen pohjalta suoritukseen perustuen.

Työehtosopimusosapuolet ovat sopineet kilpailukykysopimuksen mukaisten palkattomien työtuntien poistamisesta. Niiden tilalle sopimusosapuolet ovat löytäneet rahoitusalalle sopivan ratkaisun, jossa 24 tunnin panostus kohdennetaan osaamisen kehittämiseen.

– Rahoitusalalla toimihenkilöitä koulutetaan paljon ja alalla on myös paljon sääntelyyn perustuvaa koulutusta. Alan yritykset pitävät tärkeänä jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittämistä. Myös työehtosopimuksessa haluttiin panostaa tähän, toteaa Paltan toimialapäällikkö Anu Sajavaara.

Työajan pidennystunteja korvattiin osaamisen kehittämisen lisäksi erilaisilla työaikajärjestelmien joustavoittamiseen tähtäävillä elementeillä.

Tärkeänä osana uutta sopimusta on tulevaisuutta luotaavan Hyvinvoiva Finanssiala -hankkeen jatkaminen. Sopimusosapuolet keskustelevat yhdessä alan yritysten kanssa jatkuvan oppimisen lisäksi muun muassa vastuullisuudesta, monimuotoisuudesta, digitalisaation ja uuden teknologian sekä uusien työnteon muotojen vaikutuksista toimihenkilöiden työhön. Sopimukseen sisältyy myös jatkuvan neuvottelun periaate.

– Neuvottelut olivat vaikeat ja venyivät pitkälle kevääseen. Kävimme kuitenkin koko ajan rakentavaa ja eteenpäin suuntaavaa keskustelua alan omien kehittämistarpeiden pohjalta. Viime viikkojen yhä haasteellisemmaksi muuttunut tilanne vaikutti siihen, että kaikki liitot totesivat, että sopimukseen on päästävä nopeasti. Uskon, että hyvää yhteistyötä liittojen kesken jatketaan myös sopimuskauden aikana yhteiskunnassa vallitsevasta vaikeasta tilanteesta huolimatta, Sajavaara sanoo.

Lisätietoja:

Ei kuvaa

Anu Sajavaara

,

anu.sajavaara@palta.fi