03.01.2018 -

Rahoitusalan riitaan ei vieläkään ratkaisua

, ,

FA:n ja Paltan mielestä vakuutusalalle 15.12.2017 sovittu malli viikonlopputyöstä tulisi ottaa käyttöön myös pankkipuolella. Vakuutusalalla viikonlopputyötä tekevät ensi sijassa vapaaehtoiset. Jos vapaaehtoisia ei ole riittävästi, työantaja voi päättää työhön nimettävistä lisähenkilöistä. Ennen järjestelmän käyttöönottoa siitä neuvotellaan henkilöstön kanssa. Rahoitusalalla palkansaajajärjestöt ovat esittäneet, että viikonlopputyö on mahdollista vain, jos siitä sovitaan paikallisesti.

”Paikallinen sopiminen on monissa asioissa toimiva menettely, mutta rahoitusalan viikonlopputyötä ei ole saatu tähän mennessä toimivaksi paikallisesti sopien. Paikallisia sopimuksia lauantaityöstä on syntynyt vain muutamia, neuvottelut ovat olleet pitkiä ja ehdoista on tullut kohtuuttomia. Lisäksi säännöllisen työajan sijoittaminen sunnuntaille ei ole käytännössä mahdollista nykymääräysten mukaan”, Paltan varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto sanoo.

”Vastatakseen muuttuneisiin asiakastarpeisiin ja kiristyvään kansainväliseen kilpailuun uudistuva rahoitusala tarvitsee pysyvän ja helposti käyttöönotettavan työaikajärjestelmän, jonka sisältö ja kustannustaso ovat etukäteen työnantajan tiedossa”, Aarto jatkaa.

Rahoitusalan viikonlopputyöstä on käyty julkisuudessa valitettavan mustavalkoista keskustelua pelkästään direktio- eli työnjohto-oikeuden pohjalta. Vakuutusalan uusissa viikonlopputyömääräyksissä pääsääntönä on vapaaehtoisuus. Työnjohto-oikeus koskee vain tilanteita, joissa vapaaehtoisia ei ole riittävästi.

”Viikonlopputyöjärjestelmä ei voi perustua pelkkään vapaaehtoisuuteen, koska asiakaspalvelun pitää toimia kaikissa olosuhteissa. Työnantajapuolen esittämä malli mahdollistaa myös henkilökohtaisten toiveiden ja tilanteiden huomioimisen” Aarto toteaa.

Alan muuttuneisiin asiakastarpeisiin ei vastata lakkoilemalla vaan neuvottelemalla. FA ja Palta ovat edelleen halukkaita etsimään pikaista ratkaisua kiistaan. Tilanteen ratkaisemiseen tarvitaan kaikkien osapuolten myötävaikutusta.

Lakolla vaikutusta asiakaspalveluun – keskeiset palvelut pyritään turvaamaan

Rahoitusalan lakolla ja ICT-alan työsaarrolla on vaikutuksia pankkien asiakaspalvelun laajuuteen. Pankit pyrkivät turvaamaan kuitenkin lakon aikana keskeiset palvelut kuten verkkopankin, mobiilipalveluiden ja korttien toiminnan sekä maksujen välityksen.

”Asiakkaiden on tärkeä varautua, että pankit eivät voi lakon aikana taata kuitenkaan täysin häiriötöntä palvelua ja maksujen välitystä. Palveluissa voi esiintyä myös häiriöitä, ja niiden korjaamisessa voi olla viiveitä”, FA:n viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Tuomo Yli-Huttula muistuttaa.

Lakko sulkee valtaosan pankkikonttoreista eri puolilla Suomea. Pankkiryhmät tiedottavat omilla verkkosivuillaan tarkemmin lakon vaikutuksista. Käteistä voi nostaa automaateista ja niissä kaupoissa, jotka tarjoavat käteisen nostopalvelua.

Lisätietoja:

Työmarkkinaneuvotteluista lisätietoja antaa Paltan varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto p. 020 595 5054, 040 152 0073.

Lakon vaikutuksista pankkialan palveluihin lisätietoja antaa FA:n viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Tuomo Yli-Huttula p. 020 793 4270.
FA:n mediapuhelin p. 020 793 4240.

Finanssiala ry (FA) edustaa Suomessa toimivia pankkeja, henki-, työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöitä, rahasto- ja rahoitusyhtiöitä sekä arvopaperivälittäjiä. 

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö ja EK:n toiseksi suurin jäsenliitto. Meillä on 1 900 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntija-palvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. 

Rahoitus- ja vakuutusalan työehtosopimukset ovat FA:n ja Paltan nimissä. Palta hoitaa käytännön työmarkkinaneuvottelut ja niihin liittyvän jäsenpalvelun.