25.03.2018 -

Rahoitusalan työaikasäännösten uudistus tärkeä askel

,

Jatkossa rahoitusalan yrityksissä voidaan tehdä töitä tietyin pelisäännöin myös viikonloppuisin. Ensisijaisesti viikonlopputyöstä pyritään sopimaan paikallisesti. Mikäli tässä ei onnistuta, työnantaja voi päättää viikonlopputyöhön siirtymisestä. Tällöin hyödynnetään ensisijaisesti vapaaehtoisia. Jos heitä ei ole riittävästi, työnantaja voi työnjohto-oikeutta käyttäen nimetä lisätyöntekijöitä. Näin voidaan käytännössä varmistua siitä, että viikonlopputyö saadaan toimimaan.

”Nyt on otettu tärkeä askel rahoitusalan työaikasäännösten uudistamiseksi. Jatkossa työtä voidaan tehdä nykyistä joustavammin myös viikonloppuisin. Monivaiheisen prosessin jälkeen syntynyt malli viikonlopputyöhön on tasapainoinen kokonaisuus, jossa on otettu huomioon molempien osapuolten näkökohtia”, toteaa Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto.

Aarto pitää tärkeänä, että nyt koko finanssiala pystyy vastaamaan asiakkaiden palvelutarpeisiin entistä paremmin. Se on alan menestymisen edellytys. Vakuutuspuolen viikonlopputyöstä päästiin sopimukseen jo viime joulukuussa”, Aarto sanoo.

Lähes kolmen vuoden sopimus luo vakautta

Syntynyt ratkaisu palkankorotuksineen on yleisen linjan mukainen. ”Sopimus on voimassa 30.1.2020 saakka ja sisältää lisäksi mahdollisuuden ns. optiovuoteen. Mikäli sen toteuttamisesta päästään yksimielisyyteen, sopimus päättyy vasta 31.1.2021. On tärkeää, että osa palkankorotuksista jaetaan yrityskohtaisesti alalla käytössä olevaan palkkakeskusteluun perustuen”, Aarto sanoo.

Uuden sopimuksen mukaisesti 1.3.2018 lukien toteutetaan yleiskorotus, jonka suuruus on 1,26 prosenttia. Lisäksi palkkoja korotetaan 1.10.2018 lukien 1,2 prosentin suuruisella palkkakeskusteluerällä. Toinen yleiskorotus tulee voimaan 1.2.2019 ja se on yhden prosentin suuruinen.

Vuoropuhelua finanssityön muutoksista tarvitaan

”Uudistuvan finanssialan menestyminen edellyttää jatkuvaa vuoropuhelua rahoitus- ja vakuutusalan työntekijöiden ja työnantajien välillä myös tes-neuvottelujen välillä. Pystymme parhaiten vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin ja luomaan hyvän perustan finanssityön uudistamiselle, kun olemme avoimia ja ennakkoluulottomia tulevaisuuden ennakoinnissa”, Aarto painottaa.

Osana nyt hyväksyttyä ratkaisua työehtosopimusosapuolet kannustavat aiemmin toteutetun Hyvinvoiva finanssiala -hankkeen pohjalta yrityksiä jatkamaan yhteistyötä finanssialan tuottavuuden ja kilpailukyvyn edistämiseksi sekä henkilöstön hyvinvoinnin kehittämiseksi. Työntekijä- ja työnantajaliitot keskittyvät yhdessä edistämään erityisesti toimialalla käytävää vuoropuhelua siitä, miten asiakastarpeiden muutokset, digitalisaatio, robotiikka, tekoäly ja sääntely vaikuttavat työssä ja työyhteisössä. Tavoitteena on myös arvioida tulevaisuuden osaamis- ja koulutustarpeita sekä työn kehittymistä.

Rahoitusalan työehtosopimuksen piirissä on noin 25 000 toimihenkilöä. Työehtosopimuksen työnantajaosapuolena ovat FA ja Palta. Palta edustaa neuvotteluissa molempia työnantajaliittoja FA:n kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen perusteella.

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Tuomas Aarto, Palta, puh. 040 152 0073

Finanssiala ry (FA) edustaa Suomessa toimivia pankkeja, henki-, työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöitä, rahasto- ja rahoitusyhtiöitä sekä arvopaperivälittäjiä. 

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö ja EK:n toiseksi suurin jäsenliitto. Meillä on 1 900 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntija-palvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. 

Rahoitus- ja vakuutusalan työehtosopimukset ovat FA:n ja Paltan nimissä. Palta hoitaa käytännön työmarkkinaneuvottelut ja niihin liittyvän jäsenpalvelun.