10.03.2023 -

RAU hylkäsi veturinkuljettajien toisenkin sovintoehdotuksen, Palta olisi hyväksynyt

, , , ,

Rautatiealan Unioni RAU ilmoitti tänään hylkäävänsä valtakunnansovittelijan 7.3. antaman sovintoehdotuksen veturinkuljettajia koskevassa työriidassa. Työnantajapuolta edustava Palvelualojen työnantajat Palta olisi ollut valmis hyväksymään sovintoehdotuksen. 

Sovintoehdotus on järjestyksessä jo toinen, jonka RAU on työriidan osalta hylännyt. Palta on RAU:n päätökseen pettynyt. 

– Sovintoehdotus oli palkankorotustasoltaan yleistä linjaa noudattava. On vaikea ymmärtää, että RAU vaatii yhdelle ammattiryhmälle yleistä linjaa suurempia korotuksia kuin mitä noin 700 000 suomalaiselle on tällä neuvottelukierroksella jo sovittu. Myös muut rautatiealalle neuvotellut työehtosopimukset ovat noudattaneet yleistä linjaa, Paltan neuvottelujohtaja Pasi Vuorio toteaa. 

– Tekstikysymyksissä työnantajapuoli on tullut sovittelussa merkittävällä tavalla vastaan työntekijäpuolen tavoitteita, mm. ehdottamalla laajaa työhyvinvointihanketta veturinkuljettajille työssäjaksamisen tueksi. RAUlle tämä ei kuitenkaan ole kelvannut, vaikka he nimenomaan ovat nostaneet työhyvinvoinnin parantamisen yhdeksi keskeiseksi tavoitteekseen, Vuorio jatkaa. 

RAU on ilmoittanut veturinkuljettajien lakosta, joka toteutuessaan pysäyttäisi junaliikenteen 20.3.–31.3.2023. Osapuolet jatkavat työriitojen käsittelyä valtakunnansovittelijan johdolla mahdollisimman pian.

Lisätiedot: 

Neuvottelujohtaja Pasi Vuorio, 0400 949 082, pasi.vuorio@palta.fi 
Palvelualojen työnantajat Palta ry 

Pasi Vuorio

Neuvottelujohtaja, Työmarkkinat

Yritys- ja asiantuntijapalvelut -vastuualueen vetäjä

pasi.vuorio@palta.fi