23.04.2018 -

Sähköistys- ja sähköasennuksen työriidan sovittelu jatkuu toukokuussa

,

Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimus päättyi 31.1.2018. Neuvotteluita uudesta sopimuksesta on käyty Sähköliiton kanssa jo 8.1.2018 lähtien. Neuvottelut ovat olleet pääosin keskeytyneenä Sähköliiton katkaistua ne 20.2.2018. Sähköliitto ilmoitti 19.3. viikon mittaisesta työtaistelusta. Työriitaa soviteltiin sovittelija Jukka Ahtelan toimesta. Sähköliitto toimeenpani viikon mittaisen lakon Paltan jäsenyrityksissä hylättyään sovittelijan antaman ensimmäisen sovintoehdotuksen.

Sovittelua jatkettiin 20.4.2018. Sähköliitto vaatii edelleen yleisen tason ylittävää palkkaratkaisua ja kilpailukykysopimuksessa sovitun työajan pidennyksen poistamista.

– Työnantaja olisi valmis tekemään yleisen linjan mukaisen palkkaratkaisun ja on pyrkinyt lisäksi alakohtaisilla ehdotuksilla edistämään sovun syntymistä. Tällä hetkellä pöydässä ei ole mitään sellaisia tekstiesityksiä, joita työntekijäpuoli voisi pitää työehtojen heikennyksinä, Paltan työmarkkinapäällikkö Anu Sajavaara sanoo.

Toisella sopimusalallaan eli energia-, ICT- ja verkostoalalla Sähköliitto hyväksyi sovittelijan tekemän yleisen linjan mukaisen sovintoesityksen muutama viikko sitten. Sama ratkaisu ei kuitenkaan ole kelvannut enää sähköistys- ja sähköasennusalalla.

Jos toukokuun ja kesäkuun lakot toteutuvat, ne vaikeuttavat ja hidastavat sähköistys- ja sähköasennustöiden tekemistä alan järjestäytyneissä yrityksissä. Lakosta aiheutuu raskaita taloudellisia menetyksiä lakon kohteena olevissa yrityksissä. Lakosta kärsivät myös yritysten asiakkaat ja tavalliset kansalaiset sähköasennusten ja rakentamisen viivästyessä. Toteutuessaan lakot aiheuttavat myös lakossa oleville työntekijöille huomattavia ansionmenetyksiä.

– Lähes kaikki palkansaajat ovat jo yleisen linjan mukaisten sopimusratkaisujen piirissä, eikä yhdelläkään alalla ole luovuttu kilpailukykysopimuksessa sovitusta työajan pidennyksestä. Sähköliitto hakee nyt jotain sellaista, mitä se ei tule missään tapauksessa lakkoilemalla saamaan. Edessä on vain huonoja vaihtoehtoja, jollei sovittelussa päästä ratkaisuun ennen lakkoaallon alkua. Jatkamme sovittelua heti, kun sovittelija kutsuu osapuolet takaisin Bulevardille, Sajavaara toteaa.

Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen osapuolina ovat Palvelualojen työnantajat Palta ja Sähkötekniset työnantajat STTA sekä Sähköalojen ammattiliitto. Sopimuksen piirissä on noin 5 200 Paltan ja STTA:n jäsenyritysten työntekijää.

Lisätietoja:
työmarkkinapäällikkö Anu Sajavaara, Palta, p. 040 705 0939

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö ja EK:n toiseksi suurin jäsenliitto. Paltalla on 1 900 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta.