11.04.2022 -

Sähköistys- ja sähköasennusalalle työehtosopimus ajalle 1.4.2022 – 31.3.2024

, , ,

Palvelualojen työnantajat PALTA
Sähkötekniset työnantajat STTA
Sähköalojen ammattiliitto

Työehtosopimuksen osapuolina olevat järjestöt Palvelualojen työnantajat PALTA, Sähkötekniset työnantajat STTA ja työntekijäpuolta edustava Sähköalojen ammattiliitto ovat hallinnoissaan hyväksyneet Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen ajalle 1.4.2022-31.3.2024.

Työehtosopimusta sovelletaan yleissitovana työehtosopimuksena sähköistys- ja sähköasennusalan töissä.

Neuvottelutulos on työmarkkinoiden yleisen linjan mukaisesti kaksivuotinen.

Palkkaratkaisu

Aika- ja urakkapalkkoja, työehtosopimuksen lisiä ja henkilöstön edustajien erilliskorvauksia korotetaan 1.7.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 2,0 %.

Vuoden 2023 palkantarkistuksista neuvotellaan syksyllä vuoden 2022 loppuun mennessä. Ellei yksimielisyyttä vuoden 2023 korotuksista saavuteta 31.12.2022 mennessä, voidaan työehtosopimus irtisanoa päättymään 31.3.2023.

Tekstimuutokset

Työehtosopimuksen valaisinasennuksia koskevat urakkahinnoittelumääräykset hinnoittelutaulukkoineen uudistettiin kokonaisuudessaan. Työehtosopimukseen urakkatyömääräyksiin sisällytettiin aurinkosähköjärjestelmien asennusta koskevat määräykset sekä määräykset työalueen siistimisestä ja asennusjätteiden lajittelusta. Urakkahinnoitteluun sisällytettiin palonkestäviä asennuksia ja johtoteiden yhteiskannakointia koskevia hinnoitteluja. Lisäksi eräitä muita urakkatyötä koskevia määräyksiä täsmennettiin ja kehitettiin.

Työryhmät

Ratkaisussa perustettiin viisi työryhmää työskentelemään sopimuskauden aikana; urakkatyömääräyksiä koskeva työryhmä, perhevapaatyöryhmä, asuntotuotantotyöryhmä, työpaikoilla tapahtuvaa ammatillista koulutusta ja työvoiman saantia käsittelevä työryhmä sekä urakkatyötä koskeva työryhmä. Työehtosopimus on irtisanottavissa päättymään 31.3.2023, mikäli urakkatyömääräyksiä koskevassa työryhmässä ei  saavuteta vuoden 2022 loppuun mennessä työryhmän toimeksiannon mukaista osapuolia tyydyttävää ratkaisua.

Työehtosopimusmuutokset, joiden sisällöstä työryhmät ovat päässeet yksimielisyyteen, ja jotka kunkin järjestön hallinto on hyväksynyt, tulevat voimaan 1.4.2023, elleivät osapuolet ole määräyksen voimaantulosta muuta sopineet.

Yhteyshenkilöt

Palvelualojen työnantajat PALTA: Johtava asiantuntija Aki Raudas, aki.raudas@palta.fi, puhelin 050 328 6878

Sähkötekniset työnantajat STTA: Toimitusjohtaja Esa Larsén, esa.larsen@stta.fi, puhelin 041 453 4075

Sähköalojen ammattiliitto: Vastaava sopimusasiantuntija Jari Ollila, jari.ollila@sahkoliitto.fi, puhelin 050 60302

Aki Raudas

Johtava asiantuntija, Työmarkkinat

Sähköistys- ja sähköasennusala, huolto- ja kunnossapitoala, tekninen huolto ja kunnossapito

aki.raudas@palta.fi