12.04.2023 -

Sähkökulut syövät useissa palveluissa paljon suuremman  osan liikevaihdosta kuin on aiemmin tiedetty – Palvelualojen sähköveroa tulee alentaa

, ,

Palta

Tapahtumateollisuus

Ficom

Kohonneet energian hinnat hidastavat palveluyritysten kasvua. Energiakulut vievät liikevaihdosta monilla palvelualoilla leijonanosan, ja palveluiden sähkövero on peräti 45-kertainen teollisuuteen verrattuna. Palta, Tapahtumateollisuus ja FiCom vaativat palveluyritysten sähköveron alentamista

Palvelualoilla paljon sähköä kuluu etenkin erilaisissa viihde- ja virkistyspalveluissa sekä tapahtumapalveluissa, kuten museoissa, jäähalleissa, messukeskuksissa ja tapahtumataloissa.

Näissä energiankulutus on merkittävä osa liikevaihtoa. Paltan Tilastokeskukselta tilaamien tietojen mukaan esimerkiksi esittäviä taiteita palvelevassa toiminnassa sähkökulujen osuus liikevaihdosta on noin 12 % ja lämmityskulujen 11 %. Kyseinen sähkökulujen osuus on suurempi kuin millään muulla toimialalla Suomessa. Esimerkiksi energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistukea saavilla teollisuusaloilla osuus vaihtelee 0,03 ja 4,2 %:n välillä. Luvut koskevat korona- ja energiakriisejä edeltänyttä vuotta 2019.

– Viime vuosina palvelualat ovat kärsineet niin koronasta kuin energian ja yleisestä hintojen tason noususta. Etenkin tässä tilanteessa on tärkeää kohdella palveluita ja teollisuutta tasapuolisesti. Palvelualojen sähköveroa tulee laskea asteittain kohti EU:n sallimaa minimiä, painottaa elinkeinopolitiikan johtaja Tatu Rauhamäki Paltasta.

– Tapahtumateollisuudessa mahdollisuudet siirtää nousseita energiakustannuksia edelleen asiakkaille ovat hyvin rajalliset, koska tapahtumaliput hinnoitellaan ja myydään monesti pitkälle, jopa vuosia eteenpäin. Kustannukset ovat nousseet muutenkin läpi tapahtumatoimialan ”ravintoketjun”, eivät vain energian osalta. Koronan jäljiltä alan yritykset tarvitsevat ja ansaitsevat kasvua ja kannattavuutta parantavia ratkaisuja, sanoo Tapahtumateollisuus ry:n toimitusjohtaja Sami Kerman.

Lisäksi Kermanin mukaan mahdollisuudet investoida energiansäästöön tähtääviin ja vihreää siirtymää tukeviin kohteisiin heikentyvät, kun alan kannattavuus heikkenee energiakustannusten nousun seurauksena.

Sähköveron alennus parantaisi kilpailukykyä ja edistäisi vihreää siirtymää

Useat palvelut, kuten informaatio- ja viestintäala, ovat merkittäviä vihreän siirtymän edistäjiä. Alalla on huomattava hiilikädenjälki, eli erilaiset alan tarjoamat palvelut auttavat hillitsemään ilmastonmuutosta. Palvelualojen ilmastokatsauksen mukaan useampi kuin joka toinen informaatio- ja viestintäalalla toimivista yrityksistä tarjoaa asiakkaidensa kasvihuonekaasupäästöjä vähentäviä palveluita.

 – Yhteiskuntamme ei toimi ilman digitaalista infraa, jota taas ei ole olemassa ilman sähköä.

 Kehityksen kärjessä pysyäksemme meidän on huolehdittava siitä, etteivät tietoliikenneverkkojen tarvitseman sähkön kustannukset nouse esteeksi tulevaisuuden verkkoinvestoinneille. Edistyksellinen digi-infra on Suomen kilpailukyvyn ja vihreän siirtymän yksi tärkeimmistä edistäjistä, toteaa FiComin toimitusjohtaja Elina Ussa.

Ussan mukaan alalla on valtava investointitarve; uusiin verkkoihin investoidaan vuodessa yli 500 miljoonaa euroa, eikä investointeja pidä hidastaa tai haitata tarpeettomalla verotuksella.

Sähkövero on porrastettu tällä hetkellä kahteen veroluokkaan. Palvelualat kuuluvat yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta korkeamman veron luokkaan yhdessä julkisen sektorin, maatalouden sekä kotitalouksien kanssa. Alempaan veroluokkaan puolestaan kuuluvat teollisuus, kaivostoiminta ja tietyt erikseen määritellyt palvelusektorin toiminnot, kuten yli 0,5 MW:n konesalit.

Vuoden 2021 alussa teollisuuden sähkövero laskettiin EU:n sallimaan minimiin. Tällä hetkellä palvelusektori maksaa teollisuuteen verrattuna 45 kertaa kalliimpaa sähköveroa.

–  Myös palvelut, kuten digi-infra sekä sähköintensiiviset viihde-, virkistys- ja tapahtuma-alat kannattaa niiden elinvoiman takaamiseksi siirtää sähköveron osalta veroluokkaan II, sanoo elinkeinopolitiikan johtaja Tatu Rauhamäki Paltasta. Siirto veroluokkaan II alentaisi valtion sähköverotuloja arviolta noin 11 miljoonalla eurolla digi-infran osalta ja 15 miljoonalla eurolla sähköintensiivisten viihde-, virkistys- ja tapahtuma-alojen osalta

Tatu Rauhamäki, elinkeinopolitiikan johtaja, Palta ry, p. 050 521 2907, tatu.rauhamaki (at) palta.fi
Sami Kerman, toimitusjohtaja, Tapahtumateollisuus ry, p. 040 563 4655, sami.kerman (at) tapahtumateollisuus.fi
Elina Ussa, toimitusjohtaja, FiCom ry,  p. 045 269 7711, elina.ussa (at) ficom.fi

Tatu Rauhamäki

Johtaja, Elinkeinopolitiikka

Yksikön johtaja

tatu.rauhamaki@palta.fi